עוצב ע"י

לאור ההחמרה במצבו של הרב רפאל ברוך בן מנוחה בלומא שמורדם ומונשם במצב קשה, נקרא הציבור לקרוא ולעורר רחמי שמיים להחלמתו השלמה במהרה.

לאור ההחמרה במצבו של הרב רפאל ברוך בן מנוחה בלומא שמורדם ומונשם במצב קשה, נקרא הציבור לקרוא ולעורר רחמי שמיים להחלמתו השלמה במהרה.