ביום ההילולה: אלפי מגשי פיצה חולקו לאברכים ובני תורה

ביום ההילולה של ר' ישעי' בן ר' משה זיע"א נתרמו כ- 1,000 מגשים לאברכים ובני תורה צפו:• 🎥 המחדש