הצדיק הגיע בחלום לתלמידו בליל שמחת תורה והזהירו שיברח מהעוטף

תושב עוטף עזה, חלם בליל שמחת תורה כי רבו מגיע אליו ומזהירו נחרצות שיקום ויברח, ואכן כך עשה וניצלו חייו מהטבח הנורא, כעת שטח את שאלתו למרן פוסק הדור הגר"י זילברשטיין שליט"א האם נהג כהוגן שחילל שבת על סמך חלום • כל הפרטים על החלום שמסעיר את המגזר החרדי