פרשת השבוע

פינה לשבת:

שבע פעמים הקים משה רבינו את המשכן ופירקו, האמרי אמת מגור ביאר לבנו הבית ישראל את המסר שכל יהודי צריך לקחת מרועה האומה לעבודת השם בבית המקדש הפרטי שלו - שבע יפול צדיק וקם • צפו

פינה לשבת:

המגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי על דרך ייחודית בשמירת שבת המקדשת למפרע את כל ימי המלאכה והעמל, ועל השפ"א שהתבטא כי מחבב הוא את איש העמל הלומד בשעתו האחת והפנויה, יותר ממי שסדר יומו כולו תורה ומפנה שעה אחת פנויה לדברי בטלה • צפו

פינה לשבת:

המגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי, עם זעקתם המהדהדת של הרבי מסלונים והמגיד רבי שלום שבדרון, על מבזבזי השבת באכילת קוגעל וקריאת עיתונים, ועל המרדף החריג של הרה"ק רבי שמעלקא מניקולשבורג אחרי העני ברחובות העיר • צפו
Hide picture