שו”תים

הלכה יומית

הגר”ב חותה בהלכה יומית אקטואלית לשבוע הבא, האם מותר לאכול מאכל טעים בתשעת הימים
בסקר המכון הישראלי לדמוקרטיה השיבו 60.5% מהציבור היהודי כי הם מתכוונים לצום את יום הכיפורים במלואו. רק כרבע לא יצומו בכלל, והשאר יצומו חלקית או שאינם יודעים | הסקר המלא, כולל התפלגות לפי הצבעה בפנים
האם רשאי אני לצאת עם החרב הצמודה אלי [כפי שקובע החוק] מרשות לרשות ולטלטלה ארבע אמות ברשות הרבים, או שמא הדבר אסור משום מלאכת הוצאה?