תורני

מיוחד לגולשי ‘המחדש’: צפו בדברי החיזוק של הגאון הרב אליהו רבי ראש כולל ‘עטרת חכמים’ בחולון – והפעם: יצר השתלטנות?

הלכה יומית

כידוע מלבד ההדלקה בבית מקליקים גם נרות בבית הכנסת, האם יש להדליק בכל שטיבאל ושטיבאל בבית כנסת אחד? ההלכה היומית מפי הגאון רבי בנימין חותה

ההלכה יומית

הלכות חנוכה: האישה היא שצריכה להכין את החנוכייה מידי יום ביומו לקראת ההדלקה, ההלכה היומית מפי הגר”ב חותה

הלכה יומית

האם מותר להשתמש בנר מוצק לחג החנוכה? ההלכה היומית מפי הגאון רבי בנימין חותה מחבר הספר כי בא מועד

פסק הלכה

פסק הלכה מעניין קובע כי יש להחמיר ולא להשתמש בחיסוני הילדים שהגיעו ארצה תוך חילול שבת, ולהמתין למשלוח הבא שיגיע ביום חול 
מיוחד לגולשי ‘המחדש’: צפו בדברי החיזוק של הגאון הרב אליהו רבי ראש כולל ‘עטרת חכמים’ בחולון – והפעם: חינוך לאחריות אישית | פינת חינוך הילדים
צפו • מגיד המישרים הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב שכונת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע וישלח

פינה לשבת

המגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי בשיעורו השבועי ב’קול הלשון’ לפרשת וישלח, עם התשובה שכל יהודי צריך לענות לעשיו הרשע שמקנן בלב, ועל עבודת השי”ת שאין בה הפוגות ייאוש.

פרשת וישלח

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר, ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: חובתנו להילחם ולא להרפות • צפו

הלכה יומית

משפחות המתארחות בשבת חנוכה היכן ידליקו במוצאי שבת? ההלכה יומית מפי הגר”ב חותה

צפו:

המעמד השנתי שבו מסיימים גאוני ש”ס אידן את הש”ס בפעם המי יודע כמה, כאשר לפני כן הם נבחנים במבחן פומבי על כל הש”ס, עליו עברו בשנה האחרונה שוב עשרות פעמים. כפי המסורת בשנים האחרונות

הלכה יומית

הלכות חנוכה לקראת החג עם הגאון רבי בנימין חותה מחבר סדרת הספרים כי בא מועד
מיוחד לגולשי ‘המחדש’: צפו בדברי החיזוק של הגאון הרב אליהו רבי ראש כולל ‘עטרת חכמים’ בחולון – והפעם: בעיה ושמה גאווה

נוסח התפילה

הגר”י זילברשטיין הורה לומר תפילת וַעֲנֵנוּ בּוֹרֵא עוֹלָם בעקבות עצירת הגשמים, “בארץ ישראל בדרך הטבע לא יורד גשם אלא הדבר תלוי רק במעשים של עם ישראל”

הלכות חנוכה

ההלכה היומית מפי הגאון רבי בנימין חותה שליט”א – הלכות חנוכה לקראת החג הקרב ובא

הלכה יומית

הלכה יומית; הגאון רבי בנימין חותה – המהדר בנר חנוכה זוכה לבן תלמיד חכם