תורני

מיוחד לגולשי ‘המחדש’: צפו בדברי החיזוק של הגאון הרב אליהו רבי ראש כולל ‘עטרת חכמים’ בחולון – והפעם: מהו חינוך מוצלח?
הנהגה נוראה מצווה הקב”ה על משה ואהרון, דעו לכם, כמנהיגים של עם ישראל, תצפו לכך שתעשו להם טובות, תטרחו עבורם, אבל הם… יזרקו עליכם אבנים! אדם שמסוגל לעמוד במצב שכזה- לעשות חסד וטובה עם האחר וזאת למרות שהוא יודע שיכפור בטובתו, הוא ראוי להוציא את בני ישראל ממצרים ולהנהיג את העם
הלכה יומית עם הרב בנימין חותה מחבר סדרת הספרים ‘כי בא מועד’ ו’כי בו שבת’, כל השונה הלכות בכל יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא
היחס שלנו לזולת הוא חלק עקרוני ומהותי בהגדרת הזהות הדתית שלנו. מצוות שבין אדם לחבירו הם יסוד קיום התורה אשר בלעדיהן אין אפשרות לקבלת התורה בשלמות.
השנה תש”פ, שילוב מיוחד, נדיר יחסית, של “חג השבועות – חג מתן תורתנו” בערב שבת, ומיד בסמוך, בעזרת “עירובי תבשילין” עוברים מיום טוב לשבת קודש ” נשא” – “אסרו חג” שבועות. ארע לאחרונה לפני אחד עשר שנים (תשס”ט) ויהיה בס”ד בעוד שלש שנים (תשפ”ג ותשפ”ו) – מאת הרב יצחק יעקב פוקס
מלמד אינו פועל או שכיר יום, הוא אינו פקיד, הוא בבחינת רופא, רופא נפש! וכשם שרופא צריך לדאוג לבריאותו של החולה, כך חובה על המלמד לדאוג שכל תלמידיו יצליחו, עם כל האכפתיות, עם תפילות ותחנונים, עם עצות, עם דפיקות לב, להשקיע את הכל!
הרבנים הראשיים לארץ ישראל שיגרו מכתב עם תום השואה לקונסול ארצות הברית עם דברי הודיה על הצלת העם היהודי מהשואה האיומה “ביום הניצחון הזה אנו תפילה לאבינו שבשמים לשלח אורו ואמתו לעמים כולם במאמצם לתיקון העולם בצדק בחסד ובשלום”
בכדי להתמודד עם “מוזיקת הקורונה” הלא נעימה, שמה לעשות.. השתלטה על סדר יומנו! ובין שלל נזקיה היא גם מאתגרת את יציבות סדריו של בן הישיבה, מתחוללת בימים אלו פעילות שקטה וברוכה המשלבת מוזיקה ושיחות מוסריות קצרות במטרה לשמר את הקניינים שנרכשו בזמן החורף האחרון בהיכלי התורה מתוך אוירה בריאה ומרוממת.
מצווים אנו להיזהר שלא להונות את חברנו וכל יהודי בדברים, דהיינו שלא להקניט את האחר, הגמרא מוספה “גדולה (חמורה) הונאת דברים מהונאת ממון שזו בגופו וזו בממונו זו ניתנת להשבה וזו לא ניתנה להשבה”
כאשר משה רבנו הכריז “כה אמר ה’ בני בכורי ישראל”, הייתה זו הכרזה לא רק לפרעה מלך מצרים, אלא לכל אחד ואחד מאתנו לדעת איך להתייחס לכל בר ישראל, הרחוקים וגם הקרובים, ואפילו הקרובים ביותר, כגון האישה והבנים בבית
אם ברצונכם להתפלל בשבת הקרובה בשריד בית מקדשנו, עליכם להגיע לרחבה לפני זמן הדלקת נרות, לאחר מכן הכניסה לא תתאפשר, הסיבה: בדיקות החום הכרוכות בחילול שבת
מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי סיפר למקורביו בשבוע שעבר כי חלם שראה עצמו בבגדי שבת, לאחר כמה שעות התבררה סיבת החלום ומרן אישר שאכן זו הסיבה
הלכה יומית עם הרב בנימין חותה מחבר סדרת הספרים ‘כי בא מועד’ ו’כי בו שבת’, כל השונה הלכות בכל יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא
אמש במהלך שיעור כללי שמסר ראב”ד העדה החרדית הגר”מ שטרנבוך שליט”א לתלמידיו,- דרך המפרסת אמר ראש הישיבה “יש לזכור כי אף אם הבחורים “פטורים בדיני אדם” ואין עליהם פיקוח של צוות הישיבה, אבל הם “חייבים בדיני שמים” לנצל את הזמן ללימוד התורה”. צפו:•