כ״ד באלול תשפ״א

חשש מהדבקות נרחבות

אחרי שנה וחצי של לימודים מקוונים ומבולבלים, הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ”ב ו- 2,458,000 תלמידים יפתחו את השנה, כרבע מיליון תלמידים בישראל לא יוכלו לשוב היום ללימודים בשל תחלואה, בידודים או אחוז מחוסנים נמוך • המספרים והמתווה

לקראת החגים

היענות נרחבת בקרב הציבור החרדי לשמירה ולהקפדה על הוראות הבריאות לקראת החגים הבעל”ט

תורה מחזרת על אכסניה שלה

“כל החרד לדבר ד’ יוכל לסמוך על השגחת הכשרות המהודרת. וכל המצטרף הרי הוא נוטל חלק בזכות של הנהגת והנהלת שמירת השביעית כהלכתה, ויאכלו ענוים וישבעו”