ג׳ בתשרי תשפ״ב

קריאה נרגשת

לאחר פטירתו של מזכה הרבים שחיזק אנשי צבא רבים יוצא הגאון רבי יצחק זילברשטיין בזעקה נוראה למען המשפחה הכאובה. בדבריו הוא מברך בברכה נדירה את התורמים שיזכו לכתיבה וחתימה טובה • “מצווה גדולה להתאמץ עכשיו ממש” [מקודם]