מבזק

רחפן שחדר מלבנון לשטח ישראל הופל על ידי כוח צה”ל