מבזק

היום: הממשלה תתכנס על מנת לאשר עוצר לילי במהלך חג הפורים