מבזק

אבנים יודו לעבר שוטרים במהלך אכיפת הסגר הלילי בבית שמש ובי-ם