מבזק

‏מחירי הדירות עלו ביולי-אוגוסט ב-1.2% ביחס ליוני-יולי, ובכך השלימו עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מדד המחירים לצרכן עלה בספטמבר ב-0.2%, כשהעלייה הבולטת ביותר היא במחירי הירקות הטריים – עלייה של 9.5%. ‎

כל המבזקים העדכונים