מבזק

ועדת החוקה אישרה היום שבספח תעודת הזהות של הורים שכולים יירשם באופן אחיד “חלל” על ילדם שנהרג במערכות ישראל או בפעולת איבה

כל המבזקים העדכונים