מבזק

יעקב מלמד: ‏שיפור חל במצבו של ראש הישיבה מרן הגרב”מ אזרחי שליט”א שאושפז הבוקר בבית החולים. רה”י התעורר ומתקשר עם הסביבה ללא סיוע נשימתי. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת הגאון רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה בתושח”י.

כל המבזקים העדכונים