מבזק

מבקר המדינה בביקורת על משרד האוצר: “טרם גיבשו מערכת תמריצים להכללת שכונות לאוכלוסייה החרדית במסגרת הסכמי הגג. על אף הצורך בהקמתן של 200,000 יח”ד לאוכלוסייה החרדית בשנים 2016 – 2035, נכון למועד סיום הביקורת לא שווקה שכונה חרדית בשום עיר הטרוגנית שלגביה נחתם הסכם גג”

כל המבזקים העדכונים