מבזק

ניצחון לרע”מ: שרת הפנים נכנעה ללחצים וחוק החשמל יקבל פטור מחובת הנחה בדרכו לאישור סופי במליאה

כל המבזקים העדכונים