מבזק

כאן: באופן חריג הרמטכ”ל אביב כוכבי רוצה לפרסם ספר שכתב במהלך כהונתו ומבקש מהשרים הממונים אישור לכך

כל המבזקים העדכונים