מבזק

החלה פגישת בנט ופוטין במעונו של הנשיא הרוסי בסוצ׳י

כל המבזקים העדכונים