מבזק

שר התפוצות נחמן שי: ‏איזה רוע לב. איזו חוצפה. אני מצר על חילול קברו של הרב לייב אהרון שטיינמן זצ״ל. מתברר כי שנאת אחים אינה מסתיימת עם מותם וקבורתם. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול במהירות כדי לאתר האשמים ולהביאם לדין

כל המבזקים העדכונים