מבזק

ראש השב”כ אמר בקבינט: השימוש באמצעים שלנו מלחיץ את הציבור. השימוש באיכונים צריך להיות לפרק זמן מוגבל, למטרות מוגדרות ותוך בחינה יומיומית של הצורך. השימוש באיכונים לא חוזר בצורה גורפת כמו פעם אלא רק לנשאי הזן החדש של הקורונה ורק לתקופה מוגבלת עד שיתברר שהחיסון יעיל נגד הוריאנט או שיתברר שהוריאנט כבר מתפשט בצורה רחבה במדינה.

כל המבזקים העדכונים