מבזק

‘ידיעות’: מחדל. תוכניות בית רה”מ מופיעות ברשת, מעון ראש הממשלה מאובטח 724 אבל שרטוטים, צילומים והיתרי בנייה של מעון ראש הממשלה נמצאים באתר עיריית ירושלים

כל המבזקים העדכונים