מבזק

קבינט המומחים: יש לאפשר לאוכלוסיות בסיכון להגן על עצמן מהדבקה ולאפשר להם להמנע מלצאת לעבודה על חשבון ימי מחלה שנתיים (ללא אישור רופא), ולילדיהם להמנע מללכת ללימודים (ללא צורך באישור רופא)

כל המבזקים העדכונים