מבזק

עיריית ירושלים: בידנו תחזית מעודכנת, לפיה צפויים להיערם כ -15 ס”מ בכל רחבי העיר

כל המבזקים העדכונים