מבזק

מטיילת נפלה מגובה בעין בוקק ומתה מפצעיה כעבור כמה שעות