מרגש ומחזק: גדולי הזמר במחרוזת ירושלים – ארנה

קטע מרגש שבוצע במרכז המעמד האדיר של כל בני הישיבות שהתקיים בארנה בירושלים בראשות מרן הגר"ח קנייבסקי, וכל גדולי ישראל.