מבזק

משרד הבריאות: זיהינו לראשונה מקרים של מוטציות מברזיל ומצ'ילה בקרב שבים מחו"ל