מבזק

נשיא מועצת החכמים של ש”ס לעיתון ‘משפחה’: ח”כ שיפרוש מהממשלה יגדיל את שמו של הקב”ה ויקנה את עולמו

כל המבזקים העדכונים