מבזק

עמית סגל: שרים בכירים בקבינט דיברו בימים האחרונים על הסלמה לא נחוצה בצפון ובדרום, שאותה ייחסו לחוסר ניסיון של ראש הממשלה החדש. צריך לזכור, למען ההגינות, שרוב אותם ״שרים בכירים״ הם עכשיו יריבים של לפיד בבחירות

כל המבזקים העדכונים

Hide picture