רבע מיליון משפחות ירדו בעקבות הקורונה אל מתחת לקו העוני | צילום: Nati Shohat/Flash90
רבע מיליון משפחות ירדו בעקבות הקורונה אל מתחת לקו העוני | צילום: Nati Shohat/Flash90

לראשונה מזה עשרות שנים: ירידה חדה ברמת החיים בישראל

דו"ח העוני של הביטוח הלאומי פורסם היום ומנתונים עולה כי הנפגעים הגדולים מהקורונה הם מעמד הביניים והעצמאים. לפי אומדן ראשוני ל-2020 שפרסם המוסד לביטוח לאומי, בישראל חיו 1.9 מיליון אנשים מתחת לקו העוני, מתוכם כ-900 אלף ילדים גדעון סער יו"ר תקווה חדשה הגיב "דו״ח העוני הוא עדות נוספת שישראל הולכת אחורה- - חייבים שינוי"

לראשונה מזה עשרות שנים: ירידה חדה ברמת החיים בישראל

דו"ח העוני של הביטוח הלאומי פורסם היום ומנתונים עולה כי הנפגעים הגדולים מהקורונה הם מעמד הביניים והעצמאים. לפי אומדן ראשוני ל-2020 שפרסם המוסד לביטוח לאומי, בישראל חיו 1.9 מיליון אנשים מתחת לקו העוני, מתוכם כ-900 אלף ילדים גדעון סער יו"ר תקווה חדשה הגיב "דו״ח העוני הוא עדות נוספת שישראל הולכת אחורה- - חייבים שינוי"
רבע מיליון משפחות ירדו בעקבות הקורונה אל מתחת לקו העוני | צילום: Nati Shohat/Flash90
רבע מיליון משפחות ירדו בעקבות הקורונה אל מתחת לקו העוני | צילום: Nati Shohat/Flash90

לראשונה מאז המשבר הכלכלי של 2008 – רמת החיים בישראל ירדה, כך עולה מדוח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2020 שפורסם היום (חמישי). על פי הדוח, רמת החיים ירדה ב-4.4%. ירידה משמעותית כזו לא הורגשה בארץ כבר 20 שנה, והפעם האחרונה שבה נמדד שיעור ירידה כזה היה במשבר שליווה את האינתיפאדה השנייה ב-2001. שיעור העוני בישראל עלה ב-0.7%.

כמעט שני מיליון בני אדם (1,980,309) אנשים בישראל חיו בעוני בשנת 2020, מתוכם 907,279 ילדים. לפי הדו”ח, הנפגעים העיקריים בתקופת משבר הקורונה הם משקי הבית בעשירוני הביניים (4-7). אוכלוסייה נוספת בה גדלו ממדי העוני הם עצמאים.

מקודם

מאחורי הקלעים: הרקע להוראתו המפורשת של גדול הדור

מקודם

מי שתורם לתורה “נחשב כבן תורה ממש” הגרי”ג אדלשטיין בקריאת קודש

מקודם

“הכלה ממררת בבכי”: בעקבות פטירת הרב פפויפר נדחתה חתונת הבת

מקודם

הצצה לטרגדיה הנוראית של משפחת בן שטרית: היתומים הקטנים שואלים ”אמא איפא את?’

לעומת מעמד הביניים, משקי בית בעשירון התחתון שיפרו את הכנסותיהם, שמורכבות בעיקר מקצבאות הביטוח הלאומי שמקבליהן קיבלו מענקי סיוע שונים. מהדו”ח עולה כי הקצבאות ששיעור התרומה שלהן לחילוץ מעוני הוא הגבוה ביותר הן דמי אבטלה (23.6%) וקצבאות ילדים (8.0%).

מממצאי הדו”ח שפורסם באתר ‘דבר’ עולה שרמת החיים של המשפחות בישראל, כפי שהיא נמדדת לפי חציון ההכנסה הכלכלית (לפני תשלומי מסים והעברת קצבאות), ירדה ב-2020 בשיעור ניכר של 22.7%. בנוסף, נרשמה עלייה משמעותית בשיעור העוני ובאי-שוויון. עם זאת, הגדלת הסיוע הסוציאלי בעקבות משבר הקורונה צמצמה את הפגיעה באוכלוסייה והובילה לכך שירידת רמת החיים לאחר תשלומי ההעברה ירדה ב-4.4%. עדיין מדובר על ירידה חריגה בהשוואה לשנים קודמות, שבהן רמת החיים בדרך כלל עלתה בשיעור של 3%-4% בשנה. ירידה בסדר גודל דומה התרחשה לאחרונה לאחר המשבר הכלכלי ב-2001.

הירידה ברמת החיים השתקפה, כאמור, גם בירידת קו העוני, המוגדר כמחצית מההכנסה החציונית. הסיוע הסוציאלי המורחב ב-2020 והירידה בקו העוני הובילו גם לירידה בתחולת העוני לפי הכנסה פנויה של משפחות, נפשות וילדים בשיעורים שבין 0.5-1 נקודות האחוז ב-2020 בהשוואה ל-2019. במקביל פחת גם עומק העוני בנקודת אחוז וחצי. עם זאת, עלו שיעורי העוני בקרב אוכלוסיית העצמאים.

בשנת 2019 קו העוני עמד על 2,514 ש”ח לנפש תקנית בשנת 2020 קו העוני ירד ל- 2,403 ₪. כלומר, יכול להיות מקרה של אדם שהוגדר כעני לפני משבר הקורונה (בשנת 2019), לא הוגדר כעני בשנת 2020 בגלל שקו העוני ירד, בעוד הכנסתו לא השתנתה.

שיעורי העוני הנמדדים לפי ההכנסה הכלכלית עלו בקרב משפחות ונפשות בשיעור ניכר של כ-7 נקודות האחוז בין 2019 ל-2020 לאחר עליה מתונה בין 2018 ל- 2019 .

ההתערבות המשמעותית של הממשלה הובילה לצמצום במימדי אי השוויון: לפי הדו”ח מדד ג’יני לאי-שוויון ירד ב-0.1%. בחינת ההכנסות לפני התערבות הממשלה מציגה עלייה חדה באי השוויון: מדד ג’יני בחלוקת ההכנסה הכלכלית עלה בשיעור ניכר של 7.8% בין 2019 ל- 2020, עלייה שנובעת בעיקר מכך שרבים מאלה שנפלטו משוק העבודה היו עובדות ועובדים בשכר נמוך.

ב-2020 הגדילו קצבאות הילדים ודמי האבטלה את האפקטיביות שלהם בחילוץ מעוני פי 3 ופי 10 בהתאמה. דמי האבטלה חילצו מעוני 23.6% מהמשפחות, בהשוואה ל- 2% ב- 2019. קצבת הילדים חילצה כ-8% מהמשפחות מעוני (לעומת 2.6% ב- 2019), ובביטוח הלאומי משייכים את הנתון הזה למענקים האוניברסליים שהועברו מהממשלה למשפחות.


ב- 2019 ההכנסה הפנויה לנפש תקנית של העשירון התחתון ירדה, לעומת עלייה ביתר העשירונים, ונרשמה עלייה בחומרת העוני ובאי-שוויון בהשוואה ל-2018. הסיוע שניתן בעקבות המשבר של 2020 צמצם את הפגיעה ברמת החיים כתוצאה מהמשבר, ובעשירון התחתון ההכנסה הפנויה לנפש לא רק שלא פחתה – כפי שקרה בשאר העשירונים – אלא אף עלתה, דבר לא מפתיע ביחס לזה שההכנסה של העשירון התחתון מבוססת על קצבאות.

בשל השינויים בהתפלגות ההכנסות וירידת קו העוני, ולנוכח ההתערבות המשמעותית של הממשלה בשנת 2020, ירדה תחולת העוני של משפחות, נפשות וילדים 2020 בשיעור של 0.9, 0.8 ו-0.9 נקודות האחוז (בהתאמה).

חלק מהתמתנות שיעור העוני ב- 2020 נובעת, כאמור, מהירידה בקו העוני עצמו, שהיא תופעה חריגה שמתרחשת רק בתקופות מיתון קשות. כאשר מחשבים את תחולת העוני לפי קו העוני של 2019 מקבלים שהעוני עלה, אם כי בשיעור מתון מהצפוי בהינתן עוצמת המשבר הכלכלי. בביטוח הלאומי רואים בכך המחשה נוספת לחשיבות צעדי המדיניות שננקטו.

גם עומק העוני וחומרת העוני פחתו ב- 2020 בהשוואה ל- 2019 , לאחר עליה של כמחצית נקודת האחוז בשני המדדים בין השנים 2018 ל- 201 הירידה המתונה ברמת העוני לפי ההכנסה הפנויה אפיינה את מרבית קבוצות האוכלוסייה. יוצאים מהכלל הם העצמאים, שתחולת העוני בקרבם עלתה ב- 2020 למרות הירידה בקו העוני וההתערבות הרבה של הממשלה.

בביטוח הלאומי צופים שההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה ימשכו גם מעבר ל- 2020. ומצביעים על כך שצמצום הפגיעה בהיבטים חברתיים-כלכליים מותנה בנכונות קובעי המדיניות לספק רשת ביטחון חברתית משמעותית עד לסיום המשבר הכלכלי. לצד זאת נדרשים צעדים אקטיביים משמעותיים לסיוע לחזרה לשוק העבודה.

הסיוע הממשלתי לרווחה בישראל נמוך – בדרך כלל כ- 4 נקודות אחוזי תוצר פחות מהממוצע במדינות המפותחות. בשנת 2020 השתנתה הגישה בישראל והסיוע שניתן להתמודדות עם הקורונה (כתוספת להוצאות הרווחה הקיימות) היה דומה בהיקפו לסיוע שניתן בממוצע המדינות המפותחות. בביטוח הלאומי מדגישים שההשפעה שהייתה להרחבה זו על צמצום הפגיעה הכלכלית ממחישה את החשיבות הרבה של רשת הביטחון הסוציאלי, בייחוד בעתות משבר.

גדעון סער, יו”ר מפלגת תקווה חדשה, ביקר בחריפות את ממשלת ישראל בעקבות פרסום דו”ח העוני של ביטוח לאומי, שהציג כי שני מיליון אנשים חיים מתחת לקו העוני. סער צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי “דו״ח העוני הוא עדות נוספת שישראל הולכת אחורה. 750 אלף ישראלים נוספו למעגל העוני בשנה החולפת בשל ניהול כושל של הכלכלה על ידי ממשלת המחדל. כדי לשנות כיוון – צריך להחליף את ממשלת המחדל בממשלה יציבה של תקווה חדשה”.

שר העבודה והרווחה, איציק שמולי, אמר עם פרסום הדו”ח: “משבר הקורונה הוא מהחמורים ביותר שידעה המדינה. לא רק השכבות החלשות נפגעו בו, אלא שלפי הדו”ח הזה את המהלומה הקשה ביותר ספגו מעמד הביניים וציבור העצמאיים. צריך לומר באופן ברור כי בזכות פעולות שיזמנו ונקטנו, כגון דמי אבטלה ומענקים לאוכלוסיות רבות, הצלחנו בנסיבות בלתי אפשריות לבלום גידול פוטנציאלי עצום של שיעור העוני. מעתה, יש לנקוט בצעדים אקטיביים לעידוד תעסוקה, ולכן אנו משקיעים רבות בהכשרות מקצועיות ובמענקי חזרה לעבודה, ובמקביל להרחיב משמעותית בתקציב הבא את רשת הביטחון הסוציאלית דרך הגדלת תשלומי העברה, והשקעה מסיבית יותר בשירותים החברתיים”.

מנכ”ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר: “ממצאי הדו״ח מוכיחים את צדקת טענות הביטוח הלאומי בדבר חובת המדינה להגדיל את הקצבאות ולצמצם בכך את הפער הגדול בינינו לבין הניתן בממוצע מדינות ה-OECD. השפעות ההחלטות שהתקבלו בכל הקשור לעיגון הביטחון הסוציאלי של תושבי המדינה מעידות על כך, ויש בהן כדי לחזק את ידי מקבלי ההחלטות בעתיד, באמצעות חקיקה שתאפשר לציבור להתמודד עם המציאות בתקופות שגרה ובעת משבר. אני תקווה שבעקבות ממצאי הדו״ח ייערכו דיונים ותתקבלנה החלטות שיסייעו לתת מענה לציבור שזקוק לכך כקרש הצלה בשעות מצוקה.״

2.8 6 votes
דרג כתבה זו

כך תגדילו את ההכנסה שלכם

25 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
View all comments
חיים
1 חודש לפני

פופוליסטים. 2,400 שח בחודש לנפש זה ממש לא “עוני” לא צריך להגזים ולחפש בעיות יותר ממה שיש.

בעל משפחה
Reply to  חיים
1 חודש לפני

כנראה שאתה לא בעל משפחה אם הצלחת להסיק מסקנה כזאת.. תחשוב על משפחה עם שלושה ילדים זה יוצא 12000 ₪ עכשיו תוריד שכ”ד/משכנתא מים חשמל ארנונה גני ילדים דלק ועוד לא הכנסת בננה לבית.. בהכנסה כזאת המדינה לא עוזרת בקצבאות והנחות למינהן..
נקודה למחשבה אחי היקר

אמת
Reply to  חיים
1 חודש לפני

אדם שחי לבד, ומשלם שכר דירה. או אפילו זוג שמרוויח יחד 4800, ומשלמים שכ”ד, זה אכן עוני.
ברור שמי שלש לו 8 ילדים שמרוויח 24000 זה לא עוני

לכן הקו הזה לפי נפש, קצת בעייתי

בעל משפחה
Reply to  אמת
1 חודש לפני

אל תשכח שיש עשרה נפשות להאכיל.. וביגוד ומצרכים בסיסיים

ישראל לואיס
Reply to  בעל משפחה
1 חודש לפני

זה לא עוני

אברך
Reply to  אמת
1 חודש לפני

קופת העיר מחשבת את קו העוני לפי הכנסה של 3000 ש”ח לנפש לזוג + 600 ש”ח על כל נפש נוסף לא כולל הוצאות דיור והוצאות שכר לימוד
אבל כולל הוצאות שנתיות ויותר מהנ”ל לפי היכרות שלהם עם הציבור החרדי זה מספיק

שוקו בננה🍫🍌(תות שדה לשעבר)🍓
Reply to  אברך
1 חודש לפני

אוי וי אברך אם סמרטפון בטח גם לאישתך יש פאה

מישהי
Reply to  חיים
1 חודש לפני

הם פופוליסטים, אבל לא בגלל זה, אלא כי כתוב כותרת עשרות שנים, אמ… 13 שנים זה לא כל כך עשרות אלא עשור וקצת, לא צריך לנפח כותרות, זה עצוב מספיק גם ככה

מבין
1 חודש לפני

לא נפגעו מבקרונה
נפגעו מהמדינה

מוש
1 חודש לפני

למה סער איך אתה היית מנהל ת’משבר הזה?טאמבל…

שלמה
Reply to  מוש
1 חודש לפני

אשכרה.. כל הצווחנים למיניהם, גנץ, לפיד, סער ובנט. כמה נמאס כבר לשמוע את הסיסמאות שלהם נגד הממשלה

🌌לילה סגול🌌
Reply to  מוש
1 חודש לפני

באמת צודק חושבים שהם יותר טובים באמת ניראה אותם מסתדרים חושבים שיבחרו

Bluo sky שמים כחולים ויפיםםםם😍😍😍
1 חודש לפני

ואי אוי ואי ואי ד’ ירחם ויחזיר את כולם לאיך שהיו (עם פרנסה)

ישראל לואיס

ויותר ממה שהיה

jako
1 חודש לפני

תוסיף על זה גם את הקנסות שקונסים
את המסכנים על מסיכה ועל מרחק ועל תפילות
איך לא יהיו עניים
לתפארת מדינת ישראל

Bluo sky שמים כחולים ויפיםםםם😍😍😍
Reply to  jako
1 חודש לפני

אווקי אני יוסיף צודק היא אפשר לשכוח

טוסטוס לא יעבור
1 חודש לפני

איזה מזל שסמו תמונה של זבל כימעט שחכתי להוציא את הזבל

ישראל לואיס
Reply to  טוסטוס לא יעבור
1 חודש לפני

זה בכוונה כל שגיאות הכתיב הללו??

מור💖
Reply to  טוסטוס לא יעבור
1 חודש לפני

איזה ברדק😂

اليهودي المقدس
1 חודש לפני

משה ליאון הוא אדם חביב וטוב מי שמסכים ייתן לייק

טוסטוס לא יעבור
Reply to  اليهودي المقدس
1 חודש לפני

יא מוסלמי

פרשן
1 חודש לפני

הכי חשוב שמנדלבליט לא יתן לשר האוצר להעביר מענקים…. שלא יהיו בעיות של שוחד בחירות וכו’….

דרור
1 חודש לפני

סער עושה סערות אם היתה ראש ממשלה .היתה מביא רוסים ואתיופים. שכל מי שעולה לארץ הוא מתחת לקו העוני וכל הממשלות מביאים רק את העניות מכל הארצות .אז המדינה יבואנית של עוני פריצות וגנבות. אז תבין אך המדינה מקבלת מכות.חמור

ל.פ
1 חודש לפני

כאילו גדעון סער היה עושה משהו יותר טוב כולם אלופים בדיבורים

😀תן חיוך תעביר הילוך😅
1 חודש לפני

איזה עצוב.

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

news@hm-news.co.il

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

news@hm-news.co.il