ראב"ד העדה החרדית: "טומאת עמלק מחלחלת, שוכחים מהקב"ה" • צפו

בהספד על הגרמ"ד סולוויצ'יק זעק הראב"ד: "לצערינו, בדור שלנו מחלחלת טומאת עמלק לתוך הבתים שלנו. כבר שנה עברה מאז שפרצה המגיפה, והציבור דנים על פתרונות שונים לעצירת המגיפה בדרכי הטבע ושוכחים מעיקר הדבר, לזכור שזהו מכה מהקב"ה כדי להכין אותנו בחבלי משיח לביאת משיח, וצריכים להתעורר להסתכל על יד ה' ולזכור שהכל מאתו יתברך"
צילום: רפאל שוורץ
צילום: רפאל שוורץ

אמש נשא ראב"ד העדה החרדית, הגר"מ שטרנבוך שליט"א דברי מספד על גיסו מרן הגרמ"ד הלוי סאלוויצ'יק זצ"ל, בעצרת מספד מרכזית שהתקיימה בהיכל ישיבת בריסק ברחוב עלי הכהן, לרגל  השלושים לסתלקותו של ראש הישיבה זצ"ל שהיה אחרון בניו של מרן הרב מבריסק זי"ע.


את דבריו פתח בדברי מספד על גיסו הגרמ"ד הלוי סאלוויצי'ק זצ"ל: "רבי דוד זכה להשאיר אחריו אלפי תלמידים, חלקם ששמעו ממנו שיעורים, וחלקם שלמדו בספריו. יש לקרוא על גיסי ר' דוד זצ"ל, "וימת עבד ה'", הוא היה עבד ה' בכל רמ"ח איבריו, שיעבד גופו לנשמתו, היה לומד ומלמד תורה עד כלות הכוחות, וכל מי שנכנס אצלו הרגיש ביראת שמים על פניו".


בהמשך דבריו עורר את הציבור להתחזק באמונה, ועבר לדבר על נגיף הקורונה. בדבריו אמר: "בימים אלו זהו זמן של מחיית עמלק. יסוד טומאת עמלק הוא כפירה, לתלות הכל בטבע ולא בקב"ה ח"ו, וכמו שנאמר (דברים כ"ה, י"ט) "אשר קרך בדרך", ופירש"י "קרך – לשון מקרה", והרי שבשעה שכל העמים ראו את קריעת ים סוף והכירו את גדלות הבורא, מכל מקום עמלק כפרו במציאות ה' וטענו שכל הניסים הגלויים שנעשו אינם אלא מקרה בלבד ולא מיד ה'".


"לצערינו, בדור שלנו מחלחלת טומאת עמלק לתוך הבתים שלנו. כבר שנה עברה מאז שפרצה המגיפה, והציבור דנים על פתרונות שונים לעצירת המגיפה בדרכי הטבע ושוכחים מעיקר הדבר, לזכור שזהו מכה מהקב"ה כדי להכין אותנו בחבלי משיח לביאת משיח, וצריכים להתעורר להסתכל על יד ה' ולזכור שהכל מאתו יתברך"."בזמן כזה עלינו להתחזק בעיקר בתורה, שהרי כל כוחו של עמלק להילחם בעם ישראל היה רק מחמת רפיון בתורה, וכמו שאמרו חז"ל (ילקוט שמעוני רסא) על הפסוק (שמות י"ז ח') "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים", "כיון שרפו ידיהם מן התורה בא עמלק", ומשמע שאע"פ שהמשיכו ללמוד, אבל היה "רפיון" והיינו חולשה בתורה, וכיון שכח התורה נחלש, מיד כח הטומאה של עמלק קיבל חיזוק, ובאו מיד להילחם עם ישראל".


"אנחנו חיים בדור שיש בו הרבה ניסיונות. זכורני שכאשר נסעתי לארץ ישראל לאחר השואה, עברתי דרך צרפת ונכנסתי לצדיק הקדוש רבי מרדכי פגרמנסקי זצ"ל, שעבר בשואה שבעה מדורי גהינום, והיה בגטו בקובנא, וראה חמת ה' במלא עוזו. הוא אמר לי תדע לך עברנו עכשיו חבלי משיח הגשמיים, ואתם הולכים בארץ ישראל לעבור חבלי משיח הרוחניים".

"צריכים אנו להתחזק בלימוד התורה ובחיזוק האמונה, ורבי דוד יהא מליץ יושר בשמים, שהרי "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם", ואנו מצפים לביאת משיח צדקינו, אז יקוצו וירננו שוכני עפר, ונזכה לישועת ה' בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו בקרוב".

5 2 votes
דרג כתבה זו

מקודם

ברוך דיין האמת: הרב חיים טודרוס גולדבלט זצ"ל

מקודם

גדולי ישראל הורו: לרגל יום הילולא של פועל הישועות רבי ישעיה מקרעסטיר ייערך מעמד תפילה המוני לישועה ולפרנסה

מקודם

הכירו את יזם הנדל"ן הכי חזק בשוק החרדי: "רק השבוע הגשתי 10 מכרזים">>>>

מקודם

מכתב התנחומין ששלח רשכבה"ג הרב חיים קנייבסקי שליט"א ליתומים הרכים

הנצפים ביותר
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments
כתבות נוספות

תושב מאה שערים מסרב לעטות מסכה וישאר במעצר

השרים החרדים דרעי וליצמן השתתפו בטקסי יום הזיכרון

בני ברק: פעוט בן 4 חודשים נחנק בביתו – מצבו בינוני

בנט: "גודל השעה מחייב וויתורים גדולים" • האזינו

המשטרה ממליצה: עליה כמעט שגרתית למירון

הגר"ש גרוס: אין חיוב מעשר כספים על כרטיסי משרד הפנים 

המונים רכשו את התמונה של ר' ישעיה וזכו בסגולה הנוראית

המיוחד
חדש בפוליטיקה