מחשבה בפרשה

שלא נישאר כמו לפני הימים הנוראים | הרב שמואל ברוך גנוט

“גם אם אנו שבים לחטוא, עדיין אין זה אומר שלא שבנו בתשובה שלמה. שבנו בתשובה שלמה. אך היצר הרע, השטן, הצליח לנצח אותנו שוב. כעת הוא ניצח. מחר, בעזרת ה’, אנחנו ננצח אותו”

1. בחודש תשרי התשפ”א, לפני שנה בדיוק, הסתלק מעמנו הגאון רבי יואל פרידמן זצ”ל, רב ומורה דרך למאות רבות של בני תורה באלעד ומחשובי הדיינים בביה”ד דבני ברק.

רבי יואל זצ”ל נהג לומר את המשפט הבא בסוף שיחותיו בימים אלו, אותם מסר באלעד: “שלא נישאר אחרי הימים הנוראים, כמו שהיינו בשנה שעברה”.

גם אם אנו שבים לחטוא, עדיין אין זה אומר שלא שבנו בתשובה שלמה. שבנו בתשובה שלמה. אך היצר הרע, השטן, הצליח לנצח אותנו שוב. כעת הוא ניצח. מחר, בעזרת ה’, אנחנו ננצח אותו.

ואמנם, גם אם ברור שהיצר יכול לנצח אותנו גם לאחר יום הכיפורים, אך כאשר לא חל בנו שום שינוי, כלום, ומיד לאחר יום כיפור חזרנו לאותם העבירות ולאותו חוסר דקדוק ורצינות בקיום המצוות, אזי כנראה אכן לא חזרנו באמת בתשובה. לא יתכן, כותב המשגיח הגה”צ רבי דב יפה זצוק”ל, שאדם ישוב מיד במוצאי יום כיפור לאותו מצב רוחני. אדם ששב בתשובה באמת חייב להשתנות באמת, לפחות לזמן מסוים.

אבל אם שבנו בתשובה באמת, חזרנו בתשובה שלמה בפני בוראנו ורצונינו הטוב היה מושלם בעליל, בתכלית השלימות. אזי גם אם להבא יקרה, חלילה וחס, שנחטא  שוב, הרי זאת כבר מרצון חדש, מנקודה חדשה שלא היתה בנו כלל בשעת התשובה. הרצון שלנו בשעת התשובה היה באמת רצון אמיתי. ומה קרה אחר כך? אחר כך נכנסה בנו רוח שטות חדשה,  רוח עיוועים שלא היתה בנו מקודם, והוא חטא חטא חדש, שאינו קשור כהוא זה לחטאים הקודמים, עליהם שבנו בתשובה ביום כיפור, וכן, גם עליהם נילחם עם היצר ונשוב, גם עליהם, בתשובה.

☆☆☆☆☆

2. “אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה: רבש”ע, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר”ה וביום הכפורים? אמר להן: אפשר, מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה לפני?” (ערכין י, ב)

“באמת תמהו מלאכי השרת מאי טעמא אין אומרים שירה והלל בראש השנה ויום הכיפורים על הנס הנפלא הזה שתודה לה’ יתברך ‘אתה בחרתנו מכל העמים’, ועדיין חביבותא גביה, ובכל שנה ירדנו עשר מעלות בעוונותינו הרבים, ומכל מקום בתקופת השנה הרי אנו יהודים כמו שהיינו, ישתבח הבורא על זה, שהוא נס גדול יותר מקריעת ים סוף”. (חתם סופר דרשות דף שמט).

כולנו מכירים את המעשייה על האשה היהודיה שאמרה ש’אין לה זמן לעשות מצוות’. “אני קמה חצי שעה לפני הנץ להכין כוס קפה מהביל לבעלי שיחיה. מברכת ברכות השחר ועונה אמן על ברכותיו של בעלי. אחרי זה אני מתפללת עם הנץ. כעבור שעה-שעה וחצי, כשאני מסיימת להתפלל, אני אומרת תהילים עד שמונה בבוקר. אז אני מכינה ארוחת בוקר לשכנתי האלמנה ועוזרת לה לסדר ולארגן את הבית. בתשע וחצי אני נוסעת לכותל להגיד קצת תהילים וכשאני חוזרת באחד עשרה וחצי, אני מכינה ארוחת צהרים לבעלי ולעוד כמה משפחות עניות”… וכך ממשיכה האשה ומתארת את סדר היום העמוס לעייפה שלה והיא נאנחת בצער ואומרת: “אני לא יודעת מה יהיה. אין לי זמן בכלל לקיים מצוות”….

אבל האמת היא שכולנו נמצאים באותו המצב. במה אנחנו עסוקים כל היום? במצוות ובמעשים טובים. כולם פה קמים בבוקר ומתפללים במנין, מניחים תפילין, אומרים ‘אמן יהא שמיה רבה’, קדיש, קדושה וברכו. רובם כאן הולכים ללמוד בכולל או בישיבה. יושבים שעות על גבי שעות ביום ולומדים, לומדים ולומדים. כל מילה של תורה, היא מצות עשה מדאורייתא, “ותלמוד תורה כנגד כולם”. אחרי זה מתפללים מנחה, אוכלים ונחים כדי שיהיה כח ללמוד, מטפלים בילדים, עוזרים בבית, מסייעים לאחרים. מתפללים מעריב….

גם אלו שאינם לומדים בכולל, מקיימים מצוה בכך שהם מפרנסים את משפחתם. הם כל היום שומרים על עצמם לא להסתכל מה שלא צריך, לא לקרוא או להביט במה שאסור. כולנו מחנכים את הילדים שלנו בדרך התורה ושומרים עליהם מכל משמר. גם אלו שעובדים, קובעים עיתים לתורה, מתאמצים, לומדים דף גמרא בכל מצב, כל יום ויום. כמה מצוות אנחנו עושים בכל יום? מאות רבות!! הרי כל יהודי מברך באזור מאה ברכות בכל יום. כל מילה של תורה היא מצוה. כל היום אנחנו הולכים עם ציצית ומקיימים בכל רגע מצות עשה מהתורה. כמה גמילות חסדים אנחנו עושים, כיבוד הורים, כבוד חכמים, חינוך הילדים, הכל נע אצלנו סביב המצוות.

להשתפר תמיד צריך. אסור לעשות עבירות. אבל קודם כל- שפשוט נתמוגג מהמצוות שאנחנו עושים בכל מקרה כל היום. בכל מקרה אני הולך ללמוד תורה בכולל, או לשיעור. אז מדוע שלא אסתובב בתחושת אושר?! הרי אני הבן של הקב”ה. הוא בחר בי מכל העמים ורוצה לשמוע אותי לומד!! אנחנו כל היום עושים מצוות. אם כך, מדוע שלא נרגיש מאושרים ושמחים מכך שכל הזמן אנחנו מקיימים אותם ונעים סביבם?!

נעצור לרגע, לפני הלימוד, לפני התפילה ונחשוב: “מיליארדי סינים, יפנים, הודים, אמריקאים, ברזילאים, רוסים. מיליוני מוסלמים. ולהבדיל, מיליוני יהודים שלא זכו. ואני? אני הולך כעת לדבר עם הקב”ה, להתפלל אליו יתברך. הוא שומע אותי. הוא רוצה לשמוע מה יש לי לומר. אני הולך כעת ללמוד את התורה הקדושה שלו, את ה”מכתב לאלוקים”. כל מילה היא קיום רצונו יתברך. כל מילה- מצוה. אני מברך ברכה, אני מכסה את ראשי כל היום בגלל שכך הקב”ה רוצה. היש מאושר ממני בתבל?”

בראש השנה אכלנו רימון וביקשנו “שירבו זכותינו כרימון”. כולם שואלים: מה שייך לבקש שהזכויות שלו יתרבו? הזכויות שאספנו, זה מה שיהיה לנו. מה שייך לבקש שהזכויות יתרבו לפתע פתאום? ואכן, נאמרו על כך הסברים רבים, והנה הסבר נוסף: אנחנו עושים כל כך הרבה דברים טובים, אבל אנחנו לא מרגישים שהם ‘זכויות’. הבה ונבקש מהקב”ה, הבה נקבל על עצמנו, שנתחיל להרגיש כמה זכויות אנו אוספים לעצמנו כל יום ויום. אנחנו עושים הרי בלאו הכי את כל אותם מעשים טובים. הבה נייקר אותם, נחשיב אותם, ואז נשתמש בהם כמנוע לצמיחה ועלייה נוספת….

וכך אמר הגר”ש פינקוס זצוק”ל: “אתה בכל מקרה עונה לטלפון לאבא שלך, אז תכווין לשם מצוות כיבוד אב. אתה בכל מקרה עוצר ולוקח את שכנך ברכבך, אז תחשוב בלב שאתה מקיים כעת מצוות גמילות חסדים. אתה לומד בשבת בכל מקרה עם הבן שלך וחוזר איתו על מה שלמד השבוע, אז תכווין למצוות עשה דאורייתא של ‘ושננתם לבניך’, תתמוגג על הזכות העצומה ללמוד איתו, וכן הלאה”….

— שה”עשה טוב” שלנו ירומם ויעשיר אותנו.

(בימים אלו יצא לחנויות ספרו החדש של הגרש”ב גנוט, ‘מחשבה בפרשה’, על סדר פסוקי חומש בראשית, ובו לקחי מוסר ותבונה, סיפורי מופת, עובדות מגדולי ישראל, הגיונות מחשבה ופניני תורה והלכה, בצירוף הליכות והנהגות ממרן הגר”ח קניבסקי שליט”א. הפצה ראשית: יפה נוף. קישור לרכישת הספר במשלוח ישיר: https://bit.ly/3tgKinj).

הנצפים ביותר
פינוי הסוכה הלילה//צילום: שמחה כהן,המחדש

מהומה לילית ב’בית ישראל’: סוכת המריבה פונתה בכוח

Screenshot_20210919-062944_Twitter

לאחר חילופי אש: שני המחבלים האחרונים נתפסו בג’נין

IMG-20210917-WA0056

בניינים בבני ברק מפונים עקב חשש קריסה

0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בתגובות
אולי יעניין אותך
מומלץ עבורך
כתבות נוספות

במאה רופאים במכתב לשר הבריאות: בטל את חובת החיסון השלישי

משרד החקלאות מבהיר: חל איסור הכנסת ארבעת המינים מחו”ל

ח”כ מעוז עתר לבג”ץ נגד רפורמת הכשרות: הליך לא חוקי

אחרי שבנט הורה לחקור: מתברר כי השבים מאומן לא זייפו

ללא יד ורגליים: סיפורו הנדיר ומעורר ההשראה של החתן

זמני מעמד ברכת הכהנים בכותל המערבי: הכניסה ללא תו ירוק

איבדתם שליטה בהוצאות בעקבות הקורונה? עזריאל מנס – מנהל פיתוח במסילה בשיחה מאירת עיניים

אין חזרה לבתי ספר אחרי סוכות ללא בדיקה שלילית

הצצה אל תוככי ‘סיעור מוחות’ – בית הספר הותיק שמצמיח את הבוגרות המבוקשות ביותר בתחומי העיצוב, המדיה והפרסום

כל מה שרציתם לדעת על ניתוח בריאטרי

הוארך מעצר המחבלים: גילויים חדשים בפרשה

יום נוסף של עלייה בחולים קשה