Search
Close this search box.
הראש"ל הגר"י יוסף והרה"ר הגר"ד לאו, חבר מועצת מועצת חכמי התורה ור"י מאור התורה הגר"א סלים, ר"י מיר הגר"י אזרחי, רבה של ב"ב הגרחי"א לנדא, ראב"ד ת"א הגר"נ בן שמעון, הגר"א וייס, ר"י נהר שלום הגר"ב שמואלי, הגרש"י זעפרני, הגר"ז כהן ראב"ד ת"א, האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא, רבה של צפת הגר"ש אליהו, הרב הראשי לעדה הבוכרית הגרב"צ רבין, אב"ד הקהילה הבוכרית בארה"ב הגר"ש רבין. צילומים: יעקב כהן וחיים טוויטו
0
מה דעתך על הכתבה?x

דיווח על כתבה

שימו לב! מערכת זו נועדה לדיווח על בעיות בלבד.
תגובות המיועדות לפרסום, ניתן להשאיר בתחתית העמוד.

דיווח על וידאו

שימו לב! מערכת זו נועדה לדיווח על בעיות בלבד.
תגובות המיועדות לפרסום, ניתן להשאיר בתחתית העמוד.

Hide picture