צילום: אוליבייר פיטוסי פלאש 90
צילום: אוליבייר פיטוסי פלאש 90

מאמר: "הם לא "חולים" הם בריאים מאומתים"

הכירו את הפרופסורים שמתכחשים לגל השני: פרופ' דורון לנצט פרופסור במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן ופרופ' יצחק בן ישראל ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב; קראו את המאמר והחליטו בעצמכם.

מאמר: "הם לא "חולים" הם בריאים מאומתים"

הכירו את הפרופסורים שמתכחשים לגל השני: פרופ' דורון לנצט פרופסור במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן ופרופ' יצחק בן ישראל ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב; קראו את המאמר והחליטו בעצמכם.
צילום: אוליבייר פיטוסי פלאש 90
צילום: אוליבייר פיטוסי פלאש 90

בתחילת אפריל 2020, לפני כחודשיים, התרחש במדינת ישראל אירוע קריטי במגיפת הקורונה. מספר הנדבקים שהתווסף מדי יום הגיע לשיא של 765 ביום אחד, ואז החל לרדת (ציור 1). כשבועיים אחר כך, באמצע אפריל, מספר הנשאים הפעילים (עקומה שמעולם לא הוצגה) הגיע לשיא של 9,800 והחל לרדת אף הוא עקב הקטנת ההידבקות והתגברות ההחלמה (ציור 2). בשפת האפידמיולוגים, השיא הוא נקודת הזמן שבה ירד מקדם ההדבקה האפקטיבי ל-1.0.

בזמן שחלף מאז אירועים אלה, ירד מספר הנשאים הפעילים פי חמישה לכ-2,000 ושיעור התוספת היומית ירד ל-20-10 חולים מזוהים חדשים ביום. תהליך זה כולו הוא טבעי ונחזה על ידי מודלי המגיפה המקובלים. האפידמיולוגים מתייחסים לתהליך זה כאל התקרבות מרשימה לתום המגיפה. לא פלא שהממשלה החלה בהליכים משמעותיים של הקלת הסגר, גם אם לא תמיד הובהרו במדויק הקריטריונים האמיתיים להחלטה זו.

מאז סוף מאי אנו עדים לתופעה חדשה: מספר הנשאים המתגלה מדי יום גדל לרמה של 200-100 ביום (ציור 4, ימים 77-93). כתוצאה, התחזקו הקולות הקוראים לעצור ואף להסיט אחורנית את הקלות הסגר החברתי. האם אכן מדובר בהתפרצות חדשה הנובעת מהסרת הסגר או אולי מהתרופפות המשמעת של הציבור? האומנם אנו עדים לגל שני של המגיפה?

במאמר זה אנו מראים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, תוך שימוש בנתוני משרד הבריאות עצמם, כי חלק ניכר מהגידול  היומי, הנראה חריג ומאיים, נובע משינוי הדרגתי במדיניות הבדיקות לנגיף של משרד הבריאות.

ספירת "חולים" דורשת כמובן הגדרה של מיהו חולה. ברוב הארצות, כולל ישראל, מתבססת ההגדרה על שילוב הדוק למדי של הופעת תסמינים (כגון חום, שיעול, כאב גרון וקוצר נשימה) עם תוצאה חיובית בבדיקת נוכחות הנגיף. במשך רוב תקופת הקורונה אכן נטו הרשויות בישראל לאפשר את הבדיקה בעיקר לאנשים בעלי תסמינים, כך שהתוצאה היתה שבמניין החולים המוכרזים מדי ערב נכללו בעיקר אנשים שעמדו בשני הקריטריונים גם יחד, תסמינים ובדיקת נגיף חיובית.

הבנה של שינוי הגידול היומי במספר הנדבקים דורשת ניתוח מעמיק של הנתונים המסופקים על ידי משרד הבריאות. מדובר בבסיס הנתונים הכולל למעלה מחצי מיליון בדיקות לנגיף שבוצעו עד כה בישראל (מעודכן ל-11 ביוני). הניתוח מראה ללא עוררין שהתוספת היומית המפחידה של "חולים" הנצפית בימים אלה מורכבת בעיקרה מנשאים בריאים! על מנת להבין ניתוח זה ומסקנותיו יש להתייחס לתופעה מעניינת בעולם הקורונה – סיפורו של קרחון המחלה (ציור 3).

שיעור התחלואה בקורונה בקרב האוכלוסיות של מדינות העולם מתברר כקטן באופן מפתיע. בישראל חלו כ-0.2% מהאוכלוסיה, וגם בארץ כגון ספרד שהוכתה קשות במגיפה מדובר ב-0.5% חולים בלבד. במקביל, מסתבר ש"מתחת למים" מסתתרים פי חמישה עד עשרה יותר נשאים, 2%-1% מהאוכלוסיה בישראל, כלומר, כ-100 אלף עד 200 אלף איש ואישה שהוירוס שוכן (או שכן) בהם אך הם חסרי תסמינים לחלוטין.

תופעת הקרחון הזאת מתגלה במספר מחקרים בלתי תלויים בארץ ובעולם, המאששים זה את זה ויוצרים הסכמה, גם אם כלפי מחקרים אחדים הועלו נקודות ביקורת. והנה, כל עוד לא ביצעו בארץ "בדיקות רוחב" המופנות לאוכלוסיה כללית, היתה תחתית הקרחון הזו, אותה מכנים הרופאים "נשאים אסימפטומטיים", נסתרת מן העין.

בשוך המגיפה, ובהתמעט החולים החדשים, המשיך משרד הבריאות לבדוק אלפי אזרחים ליום ואחר כך אף הגדיל את הבדיקות באופן ניכר. כך עברה ישראל מבלי משים לאסטרטגיה שונה, המגלה בעיקר נשאים חסרי תסמינים.


בציור 4 מוצג היחס בין הנשאים בעלי התסמינים לנשאים חסרי התסמינים מאז תחילת המגיפה. ניתן לראות בציור באופן כמותי, לאורך ציר הזמן, את התופעה שעד כה לא נתנו עליה את הדעת. מסתבר שבישראל עברנו ממצב בו רוב הנבדקים החיוביים לנגיף הם סימפטומטיים (70%-80%), למצב בו רק מיעוט של כ-40% בכל סט של בדיקות חיוביות לנגיף הם סימפטומטיים (ציור 5).

בסיס הנתונים מאפשר גם לגלות עבור כל נבדק את מספר תסמיני המחלה שדיווח עליהם או שהתגלו. כך רואים, שהר העלייה בתוספת החולים היומית אינו גבוה כפי שמשתמע בדיווחים היומיים. כך למשל, מתגלה שבשבוע המסתיים ב-31 למאי מדווחים בממוצע 117 חולים ליום כנשאי נגיף. מהם 94 חסרי תסמינים לחלוטין, לעוד 19 יש רק תסמין אחד או שנים מתוך חמישה (מקרה תחלואה גבולי) ורק לארבעה נבדקים יש שלושה תסמינים או יותר, תוצאה המצדיקה להגדירם כנגועי קורונה. כלומר, קבוצה של יותר מ-100 "חולים" מכילה 80% בריאים, 16% גבוליים ורק 4% חולים של ממש.

מגמה זו הולכת ומתחזקת ביוני. כך למשל ב-4 יוני עלה מספר הבדיקות היומי ל-12,266, ובקבוצת נבדקים ענקית זו אותרו 130 נשאים (1%), מתוכם רק חמישה  היו עם שלושה תסמינים ויותר! בעצם מה שמתגלה על ידי הבדיקות הוא פועל יוצא של קיומם בארץ של מאות אלפי נשאים ללא תסמינים – בתחתית "הקרחון".

הירידה החריפה בשיעור בעלי התסמינים מתוך כלל הבדיקות בשלהי המגיפה מוצגת בציור 6. בניגוד לבדיקות בתחילת המגיפה, יש במהלך מאי ירידה תלולה במספר הבדיקות של בעלי תסמינים.

מעניין ביותר שקיימת קורלציה ברורה בין מספר הנשאים האסימפטומטיים ביום נתון לבין מספר הבדיקות שהתבצעו ביום זה (ציור 7). הווה אומר, אם ימשיך משרד הבריאות לבצע אלפים רבים של בדיקות ביום (הגענו ל-14,000!), הדעת נותנת שבעתיד בנראה לעין יתגלו כל יום עוד 200-100 (ואולי  אף יותר) נשאים שרובם חסרי תסמינים, הווה אומר שאינם חולים. קורלציה כזאת מתאימה לקביעה שהעלייה בימים 77-93 (כמופיע בציור 4  – "הגל השני", מ-27 במאי עד 11 ביוני) נובעת כמעט רק מהגידול במספר הבדיקות (ציור 8).

לסיכום, נראה שהדרישות לחזרה לסגר מתבססות על פרשנות שגויה של הנתונים. ספציפית, יש כאן התעלמות משינוי (בלתי מוכרז) של אסטרטגית הבדיקה מ"בדוק את מי שיש סימנים כי הוא חולה" ל"בדוק את כולם וחפש מי נשא". מסתבר שאחוז נכבד של העלייה במספר היומי של המוכרזים כ"חולים" מעוגנת בשינוי אסטרטגיה זה ושאחוז גבוה מאוד של "חולים" אלה הם אנשים חסרי תסמינים שאף לא ברור אם הם מסכנים את סביבתם.

יש הגיון רב בכך שחסרי סימפטומים, שאינם משתעלים או מתעטשים, הם מדביקים הרבה פחות יעילים מסימפטומטיים. תובנה זאת תקבל חיזוק משמעותי אם לא תיסתר קביעת ארגון הבריאות העולמי בדו"ח המצב שלו מס' 73: "עד כה אין בנמצא מקרים מתועדים של הדבקה מאסימפטומטיים, אך זה אינו שולל את האפשרות שכזאת הדבקה יכולה להתרחש. אנו עוקבים אחרי המצב בנושא חשוב זה".

ייאמר, שחשוב מאוד שסוף סוף מבצעים בדיקות רוחב בישראל לגילוי מתי המעט שאכן חולים ממש ולבודד אותם, אבל חיוני לפענח את התוצאות המתקבלות עקב התפתחות זו באופן רציונלי. התוספת הקטנה למספר החולים הפעילים, ובמיוחד הקשים והמונשמים, אינה מהווה בשום אופן "גל שני" ואף אינה מבשרת אותו. תהיה זאת בכיה לדורות אם תובנה מוטעית, חסרת הצדקה אנליטית-מדעית, תעצור את הרכבות מלנסוע, את התיאטראות מלהיפתח ואת החינוך והכלכלה מלהחלים. טוב שלפי כל הסימנים עצירות אלו אינן מתגשמות בינתיים.

4 38 votes
דרג כתבה זו

71 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
View all comments
אברימי
3 חודשים לפני

נכון מאוד רק צריך לתת את הדעת
אין ספק שגם הקודקודים יודעים את זה רק מה לעשות יש דברים שמסתתרים מתחת לרדאר
כל הכבוד על הכתבה כאחד שרואה ומתעניין אשמח מאוד שתביאו כתבות בנידון גם על הצד הזה (שהוא הצד שני שלנו)
כולולולולו
סוף סוף אנשים מתחילים מעט להבין מה האמת 👍👍

ככל אשר יורוך!
Reply to  אברימי
3 חודשים לפני

ההלכה מחייבת ללכת לפי רוב רופאים. ואם כן כרגע הכותבים הנ"ל הם מיעוט. אז ברפואה אני ממש לא מבין אבל מכל מקום גדולי ישראל כן קוראים להשמע להנחיות.

אברימי
Reply to  ככל אשר יורוך!
3 חודשים לפני

מסכים לכל מילה אגב אני מקפיד על ההנחיות משום ועשית ככל וכו
רק לשיקולך מה משמיעים לרבנים?
ולפי זה הם פוסקים.
הם לא יכולים לפסוק אחרת אם לא אמרו להם צדדים נוספים
בשורות טובות

ארז
Reply to  אברימי
3 חודשים לפני

צודק לגמרי

תוהה אנונימי
Reply to  ככל אשר יורוך!
2 חודשים לפני

ידידי, כשרופאים אומרים את דעתם הכנה כיצד ניתן להציל חיים, אתה צודק. אבל כשמסתירים מהרופאים מידע חיוני, וכשמשתיקים בכוח את בעלי הדעות האחרים, הרי שלא ניתן לקבוע הלכה על סמך זה. בגדר ההלכתי כל מרפא נחשב רופא, וזה כולל רפואה סינית, הודית, הומיופטיה, טבעוני, ומגוון דעות, שבגלל שיקולים כלכליים הממשלות דחקו לצד. הרפואה היום איננה אלה תכתיבים ממשלתיים שנכתבים עי חברות התרופות, שאינם מצילים חיי אדם. אך יותר מעניין רוב הרופאים, כשיש חשד פיקוח נפש הולכים אחרי דעת המיעוט אם הם טוענים שניתן להציל. כאן אנשים עולים על מכונות הנשמה ומשם לבית הקברות. ואילו אחרים טוענים- ויש לזה קבלות, שניתן… להמשך קריאה »

מישהו
Reply to  אברימי
3 חודשים לפני

התכוונת קולולולו😄

מוטל
Reply to  אברימי
2 חודשים לפני

פשוט מאוד רבנים יש להם סיעתא דשמיא בכל הפסקים גם כשאין את כל הנתונים לפניהם

שוש
3 חודשים לפני

בדיוק זו גם המחשבה שאני דוגלת בה רק פחדתי שאני לא מפתחת משאלת לב בעקבות המצב 😄
שנזכה לגאולה ברחמים בבריאות אמן

ישראלית
Reply to  שוש
3 חודשים לפני

עוד הרבה כמוך חושבים ככה…. וכל יום זה נראה יותר מציאותי… אני לא יודעת אם להגיד שהכל שקר… אבל להגיד שיש דברים לא הגיוניים בעליל זה כן….
וגם- נראה שהחלטות הממשלה בכל נושא הקורונה בישראל הם החלטות פולטיות הנובעים אך ורק משיקולים פולטיים ועובדה- למה מקבלי ההחלטות לא מודעים למה שנאמר בכתבה הזו?? אה??
בשורות טובות!
ורק אמונה בקל אחד!😉

אפי
3 חודשים לפני

מסקנה ראשונה, לפי דברי הכותבים הנכבדים, אין כאן שוני בכמות החולים הסימפטומטים לאסימפטומטיםש מהסיבה הפשוטה שאין לנו מושג כמה אסימפטומטים היו בגל הראשון, כי אז כמעט לא בדקו אותם. מה שמביא אותנו למסקנה השניה שאין לנו כל ידיעה אם חל שינוי בתמותה מהנגיף. כי מאד יכול להיות שהכל אותו דבר ורק שינו את כמות הנבדקים האסימפטומטים. מה שאומר שעדיין, חלילה, יכולים להגיע למצב שהיה בגל הראשון שבכל יום יש כמה נפטרים חדשים, כי ברגע שהנגיף יעבור למבוגרים יותר, כפי שזה כבר התחיל להגיע לכמה בתי אבות, נרשממע שוב על אותם מבוגרים או שאר האנשים מקבוצות הסיכון שנפטרים רח"ל. וזה בלי… להמשך קריאה »

שלומי
Reply to  אפי
3 חודשים לפני

מסכים עם אפי
לי יש שני חולים בבית ללא סימפטומים כלל
אבל כפי שאמר בסוף המאמר שעדיין לא ברור שחולים אלו לא מדביקים
מי יתן את הדין להתיר להם לצאת וידביקו אחרים שיגלו אצלם סימפטומים חמורים?!

אברימי
Reply to  אפי
3 חודשים לפני

*אבל אשמים אנחנו* אנחנו מתלוננים על ההסתה של התקשורת על הציבור החרדי, אנתנו מתלוננים על האכיפה הבררנית נגד הציבור החרדי, אנחנו מתלוננים על הכללת כלל החרדים כמפיצי הוירוס. *אנחנו אשמים* אנחנו ציבור *ממושמע*, אנחנו ציבור שמקבל את הנחיות משרד הבריאות כאילו זה *עשרת הדברות*! אבל…… הפעם הגזמנו!!! אין עוד ציבור בארץ, שרץ כל היום לבדיקות כמו הציבור החרדי. *באשדוד* עומדים בתור משפחות שלימות לבדיקה, כאילו מדובר במאפית חמץ במוצאי פסח… *בביתר* רצים להיבדק כאילו זה חלוקת קמחא דפסחא… *באלעד* עטים על הבדיקות, בתקווה לקבל מלונית *מאסר חינם* לכל המשפחה…. *בבני ברק* מתחננים לבדיקות בתקווה לקבל קרטונים של פיקוד העורף עם… להמשך קריאה »

Dani
Reply to  אברימי
3 חודשים לפני

מסכים איתך בכל מילה

ורד
Reply to  אברימי
3 חודשים לפני

נכון מאד ! אברימי צודק בכל מילה !

משה
Reply to  אברימי
2 חודשים לפני

לא הכול שחור בחיים

מוישי
Reply to  אפי
3 חודשים לפני

שוב טקסט ארוך אבל מפרט את המציאות ולא כמו שהתקשורת והשלטונות רוצים שנדע. @AvishaiMatia חשוב שתקראו מה כתוב ותנסו לחשוב קצת בלי הנרטיב הפסיכוטי שמשודר אלינו בלי לשאול שאלות קשות ולדרוש תשובות ברורות ״קורונה זו המחלה היחידה שאני מכיר שבה אנשים בריאים כלואים בבית. למה? בגלל שמפחידים אותנו ומשקרים לנו. כי משרד הבריאות מוליך אותנו שולל. אז אנחנו כלואים בבית. לא זוכים לאור שמש. לא הולכים לים. לא יוצאים לטייל. לא רואים הופעות. כדורגל. קולנוע. לא עובדים. לא פוגשים חברים. לא מתחבקים עם ההורים. צופים בחיינו מתרסקים. רואים שהכסף נגמר. שוקעים בדיכאון, בייאוש ובחוסר אונים. ולא עושים כלום. מחקנו את… להמשך קריאה »

אני ולא אחא
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

דרשן בחסד עליון. אני מקוה שאין לך פרינקסון באצבעות מהכתיבה הממושכת.
מאיפה כל המידע הזה.
נשמע אמיתי.

הולך עם האמת
Reply to  אני ולא אחא
3 חודשים לפני

לך יש פרקינסון ככל הנראה.
התבלבלת…..

תוהה אנונימי
Reply to  אני ולא אחא
2 חודשים לפני

הלו, תקוף את הדעה ולא את האדם!

משה
Reply to  אני ולא אחא
2 חודשים לפני

לא הכול אמיתי הוא נשמע בעלזאער

ישראלית
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

אהבתי כל מילה…..😋😋😋

הולך עם האמת
Reply to  ישראלית
3 חודשים לפני

גם את חסרת עמוד שידרה

תחשוב17
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

רוב פוסקי ההלכה בדורנו חושבים שאתה טועה …. ולכן אתה גם מטעה.

אחד שטוב לו
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

נראה לך שמישהו קרא את כל המגילה הזאת???? מה הסיפור שלך אתה משוגע על לכתוב אז כתוב ספר

תוהה אנונימי
Reply to  אחד שטוב לו
2 חודשים לפני

אם לא קראת באיזה זכות אתה מביע דעה?

משה
Reply to  תוהה אנונימי
2 חודשים לפני

הוא כן קרא

אבג
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

הכל נכון!!! הציבור החרדי טוב וממושמע מידי!! על המושג דיקטטורת הקורונה שמעתם??? זה מה שקורה פה.אנשים איבדו את השפיות, חרדות לחצים ריחוק מאחרים.פגיעה בכבוד בני אדם מחלוקות שנאה השמצות דוח"ות על מסיכות מטופשות.בשביל מה?? איזה חיידק מסכן!! אם זה הרוע שהוא מוציא מהאנושות אולי עדיף שהיא כבר תכחד… אגב, מומלץ לקרוא את מאמריו של דוקטור גיל יוסף שחר בנושא הקורונה בשביל לצאת קצת מהתמימות שהדיקטטורים שאחראים עליה רוצים שנהיה…

פלוני
Reply to  אבג
3 חודשים לפני

שוטה שבעולם.
לא יודע אפילו שיש הבדל בין וירוס לחיידק.
אפילו מי שלא יודע מידע כזה בסיסי, אמור להבין דבר אחד – דבר שאתה לא מבין בו כלום – אל תדבר עליו כלום.

עצוב
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

שמתם לב שקר 12 נתבג נותנים לחרדים להכנס מחו"ל כנראה שלחילונים לא. זה הספיק בשביל לראות כמה המסמך הזה אמין!

אני
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

מענין אותי אם מי שמאשר את התגובות קרא את הכל… 😂

אנונימי
Reply to  אני
3 חודשים לפני

בטוח שלא קראת נראה לכם שיש זמן לכל פיטפוטי סרק כותבים

הולך עם האמת
Reply to  מוישי
3 חודשים לפני

אפי, פתחת לנו את העיניים

חיים
Reply to  מוישי
2 חודשים לפני

חשוב לקרוא!!! למוישי לכותב הכתבה ולכל הקוראים פה. זה נכון שרוב המוגדרים חולים הם בעצם נדבקים או נשאים ולא חולים. החולים היחידים הם הסמפטומטים ובעיקר אלו שנקראים חולים בינוניים וקשים. אבל וזה אבל גדול. כל הנדבקים שאינם חולים גם אם אחוז ההדבקה שלהם נמוך עדיין יכולים להדביק. ואם הם לא היו מדבקים אז מאיפה כל ה50000 נשאים נדבקו? רק מהחולים בפועל שמספרם פחות מ400 ? לא הגיוני! מכאן שגם אם אחוז הסיכוי לחלות הינו נמוך מאוד עדיין יש בעלי סיכון כמו מבוגרים ובעלי מחלות רקע שאין להם ברירה וחייבים לצאת לעבוד למחייתם. וכל מי שלא שומר על הכללים מסכן אם… להמשך קריאה »

משה
Reply to  מוישי
2 חודשים לפני

תה לא לגמרי צודק

לילה טוב
Reply to  אפי
3 חודשים לפני

חזק וברוך

יעקב
Reply to  אפי
3 חודשים לפני

צודק בכל מילה

יהודי פשוט
3 חודשים לפני

לכל המתלהבים מהמאמר
מהנתונים המופיעים במאמר נראה שהוא נכתב לפני כשלשה שבועות כשעדיין מספר המאומתים כל יום היה כ200 וכן לא היתה עליה כ"כ בחולים הקשים, אז היה אפשר לטעון שהעליה בכמות המאומתים היא משום העליה בכמות הבדיקות, אבל כיום לאחר שבמשך כמה שבועות אוחזים באותו מספר בדיקות (כ20,000) ומספר המאומתים עולה כל הזמן וכמו"כ החולים הקשים בעליה, אי אפשר לטעון שאין כאן גל נוסף.
כך שהמאמר כלל לא רלוונטי לפרסמו כעת

אוהב
Reply to  יהודי פשוט
3 חודשים לפני

יש וירוס במחשב של משרד הבריאות נקודה

תוהה אנונימי
Reply to  יהודי פשוט
2 חודשים לפני

יפה, בוא נראה אותך מתמודד עם הנתונים העכשווים

יהודי פשוט
3 חודשים לפני

ססס

Last edited 3 חודשים לפני by יהודי פשוט
אני
Reply to  יהודי פשוט
3 חודשים לפני

וואי אתה כל כך צודקקק

אחד
3 חודשים לפני

הבעיה שכותב המאמר לא מתייחס למה שכמה מחקרים מוכיחים שגם לחולים אסימפטומטיים יש נזקים ברקמות הלב והריאות, גם נוצרים תסביכים אחרים גם אצל ילדים, גם מציאות הוירוס מתחת לראדאר מבלי ידיעה על ההיקף שלו באופן אסימפטומטי משאירה פוטנציאל קשה לכך שחוסר זהירות תגרום לפגיעה באוכלוסיה החלשה מבחינה חיסונית זקנים ובעלי מחלות רקע, אפשר לדבוק בתיאוריה שהוליכה את גבלס שמי שהוא לא פרודוקטיבי ולא מוסיף כסף לקופה הציבורית ראוי לכיליון, ולכן לפיכך יש לעודד התרבות נוכחות הנגיף ובכך נתפטר מכל בני הדור המבוגר, ויהיה יותר כסף לתענוגים במקום למחלקות גריאטריות.

לילה טוב
3 חודשים לפני

עם כל הפילפולים, צריך להבין דבר חשוב מאוד! גם אם ישנם הרבה נשאים ללא תסמינים, הרי הם מדבקים. ויש נשאים שלא נבדקו ולא מודעים לכך שהם נשאים. אם לא שמים מסיכות ושאר הכללים, הנגיף עובר לכאלה שעלול להזיק להם. מאוד. חולים שיבריאו אבל יסבלו מהפרעות שלאחר ההבראה. חולים בינוניים, קשים ונפטרים. אי אפשר להתעלם מזה ולהגיד: אה הנה זה לא נורא. כי זה כן נורא. אנשים סובלים גם בגוף גם בנפש ולא לשכוח בפרנסה. אז אפילו אם יש הרבה ללא תסמינים, בכל אופן צריך לרחם על אילו שכן עלולים לסבול מכך, ולשים מסיכות, כדי לא להעביר אליהם. כי אנחנו לא… להמשך קריאה »

Last edited 3 חודשים לפני by לילה טוב
אבג
Reply to  לילה טוב
3 חודשים לפני

אתם לא מבינים!!! ברור שהמצב קשה ויש סבל ונזקים אבל זה לא החיידק זה השקר שעובדים עלינו בעיניים מכניס אותנו למצב הזה

פלוני
Reply to  אבג
3 חודשים לפני

אפילו לא יודע שיש הבדל בין חיידק לווירוס, רק לבלבל במוח אתה יודע.
הטמטום הכי גדול זה לדבר על דבר בלי לדעת מהו.
שב בשקט!

אלמונית
3 חודשים לפני

גם אנשים בלי תסמינים יכולים להדביק אנשים בסיכון. לחשוב שבגל הראשון הם הסתובבו חופשי זה ממש מפחיד!!!!
ב"ה שהגדילו את מערך הבדיקות. מקווה שלא ידבקו אנשים בסיכון, והמגיפה תיגמר מהר ממש! אבא, שיבוא המשיח כבר!

אני ולא אחא
3 חודשים לפני

מעניין אם כותב הכתבה יש לו אמא מבוגרת והוא נותן לה לצאת חופשי יומי. מעניין לדעת.
בסכנת נפשות לא לוקחים שום סיכון ולא משנה איזה אחוז של סיכון יש. גם בדיני שבת, גם אם יש ספק פיקוח נפש מצוה לחלל את השבת. כל שכן כן שבכל אופן אנו אמורים להיזנר ולא להדביק את המבוגרים.

אז מה מתחבא מאחורי ההוראות. יש קורונה או אין קורונ
3 חודשים לפני

אהובה

אני הקטן
3 חודשים לפני

אני הקטן תושב ביתר טוען את זה הרבה זמן יש נשאים ויש חולים בתור תושב ביתר עם סגר רציתי לשאול שאלה קטנה איך באלעד יש רק 19 חולים אמרנו לכם לא להיבדק אין בדיקות אין הדבקות מי שיכול להרים את הכפפה בקמפיין חזק והסברה טובה מגיע לנו תושבי ביתר הלכתם להיבדק תאכלו אותה אפשר להבין למה אנשים שמרגישים טוב הולכים להבדק פסיכים אף אחד לא אשם במצב לא רובינשטיין לא נתניהו רק הפסיכופטים שרצו להיבדק

אני הקטן
3 חודשים לפני

וחוץ מזה ע"פ המידע שבידינו יש כ חצי מליון נדבקים בחוץ אז מה עוזר כל ההנחיות מה יעזור מי שלא מרגיש טוב שישכב בבית שבוע הבדיקות לא אמינות קיבלתי טלפון ביום שישי האחרון חיובי בו בזמן שלא בצעתי בכלל בדיקה אף פעם לפחות 50 אחוז מהבדיקות לא נכונים אני זועק מדם ליבי לא להיבדק וה' ירחם עלינו כבר בקרוב ממש

Dani
Reply to  אני הקטן
3 חודשים לפני

צודק גם חבר שלי אמרו לו שהוא חיובי ומד"א שכחו את המטוש אצלו בבית

פלוני
Reply to  אני הקטן
3 חודשים לפני

מעניין איזה "מידע" יש בידך.

נ. ל.
Reply to  פלוני
2 חודשים לפני

אני בדקתי את המידע אצל בכיר במדא וזה נכון …
עד כדי כך שהוא אומר לי שבזמן שהוא לוקח מידגם מאדם הוא מתעפק מלצחוק…

אני הקטן
3 חודשים לפני

אני מכיר הרבה גדולים שאמרו לא להיבדק מי יכול לעזור בקמפיין

אני הקטן
3 חודשים לפני

כשהצלחנו בחסדי ה' לעלות לארץ ישראל אחרי כל הצרות שאלו אותנו למה לא עשינו כלום את האמת לא יכולנו לעשות כלום היום אפשר תתעוררו לא לרוץ כמו עדר לא להיבדק עוד זמן לא רב נתחיל לסחוב ארונות מאלה שלא נשאר להם ממה לחיות ולא היה להם מה להפסיד המבין יבין ברחמים לא להיבדק שנוכל להמשיך שגרה

אחד
Reply to  אני הקטן
3 חודשים לפני

רפואה שלימה לך ולרעיונותיך החולים

Last edited 3 חודשים לפני by אחד
חיים ר
3 חודשים לפני

צודק כבר בגל הרשאון זה היה ככה

יהודיה
3 חודשים לפני

חוצפה. ככה אנשים לא ישימו מסיכות ולא ישמרו על הכללים. אני חליתי בקורונה ועד היום יש לי השלכות קשות מהנגיף. אסור להקל ראש. אנשים איבדו את היקירים להם . ואהבת לרעך כמוך .

פלוני
3 חודשים לפני

מספיק עם כל הקונספירציות. רק תחשבו שהמשבר הזה גבה מחיר של טריליוני דולרים מהכלכלה העולמית. לשיטתכם זה היה על כלום!!! ככה? שלוש מליארד אנשים-תחת סגר. 11 מיליון נדבקים. 0.5 מליון מתים. טריליוני דולרים. אנשים קורסים. על כלום??? כל מדינות העולם הורסות ביודעין את חיי התושבים על כלום?? גם לפי הערכות מקילות, מקדם התמותה עומד על 0.64%. מישהו רוצה לקחת אחריות על מותם של 0.64% מאוכלוסיית העולם (טוב, אז נחשב 0.65 מ0.65 בגלל חיסון העדר. זה עדיין יוצא מספר נוראי של מתים) זו מחלה עם קרוב ל20 אחוז סיבוכים. אם ידבקו כאן במדינה 200000 איש, והרבה פחות מכך, מערכת הבריאות תקרוס.… להמשך קריאה »

Last edited 3 חודשים לפני by פלוני
Shlomo
Reply to  פלוני
3 חודשים לפני

מגילת אסתר או מיכה??

ירושלמית
3 חודשים לפני

בקהילה שלנו יש הנחיה לא להיבדק כביכול רוב הקהילה חולה משפחות מזהות את זה רק כי איד או שניים מבני המשפחה בלי חוש טעם וריח .. לא מעבר לזה שיפסיקו לשקר! וגםלאכל מי שבקבוצת סיכון כביכול מגיע למצב קשה! ה איתנו והוא קובע ומנהל והנזקים הרוחניים פי מליון ))) יותר חמורים, אנחמו גם ישבנו בבית כי הבנו בלי בדיקה שאנחנו נשאים. לראות את הבנים הבחורים יושבים בבית בלי ללמוד תורה מסודר זה נזק הרבה יותר קשה! למה אנשים מתוכנו ממשיכים להכחיש ולהמציא ? ומי שחס ושלום הגיע למצב קשה האם ה לא יכל דרך שפעת רגילה שזה יקרה? אינו יודעים… להמשך קריאה »

פלוני
Reply to  ירושלמית
3 חודשים לפני

טמטום אמיתי!
אחוזי תמותה משפעת עומדים על 0.095.
אחוזי תמותה מקוביד 19 הם יותר מחמש אחוז!
אולי כאלו שלא למדו חשבון בביה"ס לא מבינים את ההבדל….

אחד
Reply to  ירושלמית
3 חודשים לפני

מי הרוצח שנותן הנחיות לא להיבדק

יהודי ליברלי
Reply to  אחד
2 חודשים לפני

מי שלא מושפע מהפוליטי…

יוסי
3 חודשים לפני

המאמר הוא ישן. המדד הוא לא מס' החולים אלא מס' החולים הקשים

פלוני
Reply to  יוסי
3 חודשים לפני

די כבר, חסרי דעת!
לכו תלמדו סטטיסטיקה ואפידימיולוגיה ואחר כך תברברו כמה שאתם רוצים

שרוליק
3 חודשים לפני

המאמר הזה כבר מזמן לא רלוונטי. העליה במספר החולים קשה חדשים מידי יום הוא נתון מוצק שאינו מושפע ממספר הבדיקות וכדו'….

🤗בנימין נתניהו
3 חודשים לפני

ישששששש🤑

אביב
2 חודשים לפני

למיטב הבנתי המדדים וניתוחם המדעי הגיוני עד כמה שיהיה נכון פוגש במציאות עליה בחולים קשים וכל המשמעות של העומס על בתי החולים . הכותרת גל 1-2 לא משנה בכלל את המצב והדחיפות לשיפור

Last edited 2 חודשים לפני by אביב
תוהה אנונימי
2 חודשים לפני

כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים.
משרד הבריאות מעולם לא היה חכם במיוחד, עובדה שהם עונים אמן אחרי הארגון המושחת WHO. וה CDC.
המאמר מראה שאין הגיון גם לשיטתם למסע ההפחדה.
ומכאן צריך לחפש מה המוטיב לכל הנרטיב המטופש על הקורונה.
את זה תמצא בתחום הפוליטי.

משה
2 חודשים לפני

מה אומרים שיש פה חמשה סימפטומים אני יודע שיש רק שנים כיפה ופאות

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: