רבני 'ועדת הקורונה' // צילום: דוברות עיריית בני ברק
רבני 'ועדת הקורונה' // צילום: דוברות עיריית בני ברק

שורת הנחיות לרגל המצב: אלו הפסקים החדשים של בד"צ רבני בני ברק לעניני נגיף הקורונה

בהנחיית גדולי הפוסקים: הועדה ההלכתית המיוחדת בבני ברק בשורות הוראות והנחיות דרמטיות לרגל המצב והיקף התחלואה, הנחיות שיפורסמו הבוקר בעיתונות החרדית בהרחבה מיוחדת

שורת הנחיות לרגל המצב: אלו הפסקים החדשים של בד"צ רבני בני ברק לעניני נגיף הקורונה

בהנחיית גדולי הפוסקים: הועדה ההלכתית המיוחדת בבני ברק בשורות הוראות והנחיות דרמטיות לרגל המצב והיקף התחלואה, הנחיות שיפורסמו הבוקר בעיתונות החרדית בהרחבה מיוחדת
רבני 'ועדת הקורונה' // צילום: דוברות עיריית בני ברק
רבני 'ועדת הקורונה' // צילום: דוברות עיריית בני ברק

בוועדה מיוחדת שהוקמה לצורך ההוראות ההלכתיות לחולי נגיף הקורונה בב"ב הוחלט; כי החייבים בבידוד – הרי הם אסורים ביציאה מביתם לשום צורך שבעולם העובר על זה עוון ברור בידו וקרוב שתפילתו תועבה.

בכל מקרה של חשש יש ללכת ולהיבדק כהוראות הרופאים. אולם מי שמטעם כלשהוא אינו נבדק – חובה ברורה עליו לדעת כי חלה עליו חובת בידוד וזהירות כפולה ומוכפלת כמו שהוא ודאי, ומן הנראה שהרבה ממעגלי ההדבקה הנוראים ואיבוד נפשות יקרות וקדושות מקורם בקלות ראש זו ה' ישמרנו

כמו"כ החייב לשהות בבידוד ובקולות שונות מפר הוראה זו חובה לגעור בו עד כדי הודעה לרשויות למען הצלת אחרים

בישיבת חירום מיוחדת שקיים בית הדין המיוחד של גדולי ההוראה בבני ברק, לאור הנתונים החמורים של נתוני ההדבקה המהירה וקצב התפשטות הנגיף, הוכרעה שורה ארוכה של פסקי הלכה והוראות ברורות לציבור, במטרה חדה וברורה לעשות הכל כצו התורה ודין השו"ע להציל נפשות רבות מישראל ולהאט את קצב התקדמות המגיפה בעיר ה"י.

בתום דיון ארוך וממושך שהחל בסקירת נתוני ההדבקה ופילוח מקורות ההדבקה, ניתוח רמות הסיכון ונקודות רפואיות רבות הדרושות להכרעה, מפרסם היום בית הדין המיוחד שורה ארוכה של הוראות והכרעות ברורות לציבור, להקפיד על כל הוראות והנחיות הבריאות, כאשר בנוסח ברור וחריף שאיננו משתמע לשתי פנים, מורים חברי בית הדין הוראות ברורות לחייבי בידוד ובחומר העניין "החייבים בבידוד – הרי הם אסורים ביציאה מביתם לשום צורך שבעולם. ואין שום דבר מצווה דוחה איסור תורה. והעובר על זה עוון ברור בידו וקרוב שתפילתו תועבה".

פרק מיוחד ומפורט כולל פסקי הלכה והוראה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות הפועלים בתקופה זו ומפרטים את התנאים ההכרחיים לשם פתיחת המקום לפי כללי ההלכה והשמירה על פיקוח נפש. בין ההוראות, קוראים הרבנים ליטול אחריות על הנוכחים במקום ולא לאפשר לחייבי בידוד להשתתף בתפילה ובלימוד. "פשוט וברור שאין לצרפו למניין ואין לעלותו לתורה ולכל דבר שבקדושה, עוון גדול בידו, חובה לגעור בו עד כדי הודעה לרשויות למען הצלת אחרים", נפסק במכתב המיוחד המתפרסם היום.

הוראות מיחדות על סדרי התפילה בבתי המדרשות ומספר המתפללים מפורטים בהנחיות, לצד הנחיות להפרדת חללים באופן ברור ונחרץ (קפסולות), והוראות זהירות ביתר שאת ועוז: "חובה ברורה להקפיד על עטיית מסכה באופן מלא במשך כל זמן התפילה מכניסתו לבית הכנסת ועד צאתו וכן לשמור מרחק מהעומדים לצידו ולהיות קבוע על מקומו ולא להסתובב בין כל המתפללים.

כל המיקל בזה הרי הוא בחשש היזק הרבים, וחובה על גבאי בית המדרש להקפיד על כך וגבאים שאין בידם לכוף הוראה זו – הרי שעל פי דין חובתם לסגור את שערי בית הכנסת ולא לגרום ח"ו סכנה לאחרים".

קובץ התקנות ההלכתיות, הינו מלאכת מחשבת יסודית פרי דיונים ארוכים ומעמיקים בין גדולי ההוראה ובהתייעצות עם חשובי הרופאים הנוטלים חלק בוועדה ההלכתית-רפואית המיוחדת שהוקמה לבקשתו של ראש עיריית בני ברק אברהם רובינשטיין הפועל ימים כלילות למען שלום העיר ותושביה ולבלימת קצב התחלואה.


בין השאר קובעים הרבנים כללי התנהגות מחייבים גם לזהירות בבית לשם שמירה על בריאות בני הבית והימנעות מסיכון שלומם של תושבים מבוגרים וקבוצות סיכון.

בהתייחסות ראשונה ומפורטת על סוגיות הבדיקות ובעלי תסמינים, מורים חברי בית הדין הוראה ברורה ומפורטת:
"בכל מקרה של חשש יש ללכת ולהיבדק כהוראות הרופאים. אולם מי שמטעם כלשהוא אינו נבדק – חובה ברורה עליו לדעת כי חלה עליו חובת בידוד וזהירות כפולה ומוכפלת כמו שהוא ודאי, ומן הנראה שהרבה ממעגלי ההדבקה הנוראים ואיבוד נפשות יקרות וקדושות מקורם בקלות ראש זו ה' ישמרנו, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו".

בהוראה למעשה פוסקים גדולי ההוראה כי "מי שאינו נבדק חייב בבידוד מלא בחדר נפרד – 13 ימים מלאים מיום תחילת התסמינים, כאשר בתנאי ברור ששלושת הימים האחרונים (מיום העשירי ועד י"ג) יהיו ללא שום חולי וללא חום (ללא הורדת חום ע"י משככי כאבים וללא קשיי נשימה וכדו') וקודם זמן זה הרי הוא כחולה לכל דבר שיכול ח"ו לסכן אחרים"

בהנחיית חובת הבידוד נכתב במכתבם המיוחד: "חובת בידוד זו הינה בהפרדה ברורה משאר בני הבית ובחדר נפרד. ואם אינו שוהה בחדר נפרד – הרי שכל בני הבית בחשש זה – ואסורים כולם ביציאה מפתח הבית באופן מוחלט עד לזמן הנ"ל"

פרק מיוחד בשורת התקנות, מתייחס להתנהגות בתשעת הימים בכלל ובתשעה באב בפרט. בפסיקה ברורה כהוראות שעה לשנה זו, כותבים גדולי ההוראה כי "ברור שחובה להקפיד על שטיפה במים וסבון של הידיים בתדירות גבוהה ללא שום שינוי וכן לרחוץ הפנים במים וסבון". בנוסף נפסק שעל מנת להמשיך ולשמור על כללי ההיגיינה "יש להתיר בשנה זו כהוראת שעה לסובלים מהזיעה רחיצה מהירה בצונן ומעט סבון להעביר הלכלוך – וניקיון זה חשוב למנוע סכנה ודבר זה מותר מדינא"

גם עיצומו של יום תשעה באב נכלל בשורת ההחלטות ההלכתיות, עם הוראות מפורטות לחולים וחולים שהחלימו כיצד לנהוג בצוק העיתים.

בהנחייה לכלל הציבור כותבים גדולי ההוראה כי: תחת הקולות בענייני האבלות, ירבה כל אחד להוסיף אבל ותפילה על בניין בית אלוקינו וצער השכינה, אם באמירת תיקון חצות או לימוד מסכת תמיד ומידות וסדר עבודת בית הבחירה וציפייה לישועה, וכי יש לשוחח עם בני הבית על צער החורבן וצערן של ישראל בתקופה זו, שהכל הוא מסיבת גלותנו מארצנו וחורבן משכן ודביר כמאמר חז"ל אודות שכנתו של רבן גמליאל, ועל כן אספוד מספד חדש על הקודש ועל המקדש. וכל המצר בצערם של ישראל זוכה ורואה בישועתם.

את מכתבם המיוחד חותמים גדולי ההוראה "הכותבים וחותמים ביראה וחרדה לשלום אחב"י, בתפילה ותחינה כי בזכות שמירת הגוף והנפש וצער אלו הימים, יתמלא השי"ת רחמים על שארית ישראל לגאלנו גאולת עולם ויזכנו לשוש עם ירושלים משוש, והמתאמצים בזה ירחמם ק-ל מלך רופא נאמן שתתמיד בריאותם הם ובני ביתם אכי"ר"

מכתבם של הרבנים

על המכתב המיוחד חתומים רבותינו, הגאון רבי שריאל רוזנברג ראב"ד בית דין צדק בין ברק, הגאון רבי יהודה סילמן ראב"ד בד"צ ב"ב, הגאון רבי מנחם מנדל הכהן שפרן מגדולי ההוראה, הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של רמת אלחנן ומגדולי ההוראה והגאון רבי סיני הלברשטאם רבה של שיכון ג'. למכתב המיוחד מצורפת חוות דעת בכירי הרופאים והזיהומולוגים העוסקים בטיפול בנגיף בבתי החולים, החותמים על ענייני הקפדת הבריאות הנוגעים לכלל הציבור, כאשר המכתב המיוחד מעורר ומחזק את רבבות ישראל לשמור על משמר הנפשות ביתר שאת ועוז, להציל נפשות רבות ולהמנע ח"ו מכל המפסיד לזה.

3 7 votes
דרג כתבה זו

31 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
View all comments
רוצה באמת
4 חודשים לפני

אשרינו, שיש לנו רבנים אחראים שנכנסים לכל פרט אם מלא האחריות, ולנו פשוט רק נשאר לקיים את הכל כפשוטו ללא הצטדקויות וע"ז נאמר אל תהיה צדיק הרבה!!!

יהודון
Reply to  רוצה באמת
4 חודשים לפני

מה נקשר אל תיהיה צדיק הרבה????
מי שלא מקיים בדקוקדוק גמור את דבריהם הקדושים
הוא רשע הרבה הרבה הרבה!

מושי 2
4 חודשים לפני

מספיק
1 כשיוצא תסמינים זה כבר מדבק רק ב10 %
2 ללכת כל היום עם מסיכה זה מזיק לתפקוד המוח במאה אחוז
האם זה גם אמרו לרבנים?

רוצה באמת
Reply to  מושי 2
4 חודשים לפני

לא אומרים לרבנים שום דבר וכ"ש שטויות, ממציא שזה מזיק למוח ואתה גם רוצה שהרבנים ימציאו דברים שאינם נכונים כלל?!

אודל יעקב
Reply to  רוצה באמת
4 חודשים לפני

למה אתה אומר לרבנים ככה למה אתה מדבר ככה לרבנים למה אתה רב ביכלל חחחח

אנונימי
Reply to  מושי 2
4 חודשים לפני

זה לא מתאים לדבר כך על גדולי ישראל. הם עיני העדה, והקב"ה מצווה עלינו לשמוע לפסקיהם.

יהודיה שקטה
Reply to  מושי 2
4 חודשים לפני

הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל.
והרבנים יודעים מצוין את הסיכונים שבכל צד והם מתייעצים עם רופאים לפני כל החלטה.
חלילה לבקר את פסיקתם של גדולי התורה.
ובפרט בימים אלו.

יהודי
Reply to  יהודיה שקטה
4 חודשים לפני

נכון אבל קח בחשבון שיש רבנים שסוברים קצת אחרת…

יהודון
Reply to  מושי 2
4 חודשים לפני

כבראה כבר נעשה אצלך הנזק למח במאתיים אחוז. איזה שטויות. שום נזק.
מי שלא מקשיב הוא בכלל בלי מח, לא עם נזק למח

אודל יעקב
Reply to  יהודון
4 חודשים לפני

אנשים שלא נדיה רוצים בידוד אז הם עושים דבקה ומדברים כדי לא להיות לבד

זיו
Reply to  מושי 2
4 חודשים לפני

ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות.
הזהר בדבריך שכן נאמר כבר "הזהרו בגחלתן".

צופה קבוע
4 חודשים לפני

לכבוד אתר המחדש ולשליח לקיום הבקשה ישראל רוזן המוכשר
מגיע שאפו גדול על ההקשבה לרחשי הלב של הצופים
והחילוק של ה 👎👍👎👍👎👍👎👍👎👍👎👍👎👍
כמה בעד וכמה נגד אייייייין עליכם
אתר של תותחים!!!!!!!!!!

יחזקאל
4 חודשים לפני

כנראה יש כאלה שנפגעו בשכלם בלי לחבוש מסיכה

אנונימי
Reply to  יחזקאל
4 חודשים לפני

ה' ישמור מה אתה מדבר ככה על הרבנים נראה לי שלך נדפק השכל

נתי
4 חודשים לפני

הועדה לסגירת בתי כנסת וישבות בושה וחרפה הם רוצים להחריב את כל היהדות שלנו ושל הילדים שלנו נוקיע את הרפורמים האלו מאיתנו כל גדולי ישראל נגדם

א.ס
Reply to  נתי
4 חודשים לפני

מי זה גדולי ישראל שלך???

אבי
Reply to  נתי
4 חודשים לפני

מי שסוגר את הבתי כנסיות זה כל אלו שלא מקפידים על ההנחיות

יהודון
Reply to  נתי
4 חודשים לפני

רשע מרושע. מרים יד בתורת משה! אפיקורוס גמור!

זבולון
Reply to  נתי
4 חודשים לפני

אתר "המחדש", בשביל מה יש מערכת שמסננת ת'תגובות?? כזאת תגובה כפרנית ומזלזלת לא אמורה להתפרסם!!

אודל יעקב
Reply to  זבולון
4 חודשים לפני

בצדק

ג.פ
Reply to  נתי
4 חודשים לפני

איך אתם מפרסמים תגובה המבזה תלמידי חכמים. הסירו אותה ואל תהיו שותפים לעבירה.

כואב
4 חודשים לפני

כנראה מסכה שומר גם מקורונה
גם מפגעי הטכנולוגיה😉

מיבין
4 חודשים לפני

הגזימו לגמרי
פתחו להם סנהדרין
ואפילו דברי נביאות… מי תפילתו מתקבלת ומי לא
כשיש מחלוקות איומות בעם ישראל
אשכנזים ספרדים
חסידים ומתנגדים
מחבלים ושונאים
עצניקים ודגלנקים
אף אחד לא טרח לפתוח בי"ד… למען השלום
מצידם שיאכלו אחד את השני
פתאום היום… יש רק את זה. אין שום דבר אחר
בעיוורון מוחלט…
תתעוררו !!!!

😊😉😆
Reply to  מיבין
4 חודשים לפני

לא חידשו כאן שום דבר זה ההוראות של משרד הבריאות

😊😉😆
4 חודשים לפני

מי אמר בשהם רבנים?

יחזקאל
4 חודשים לפני

אנונימי אני יחזקאל חס ושלום שאני אדבר אי פעם נגד רבנים .התכוונתי
לאלה שלא נשמעים לרבנים .סליחה שלא הבנתם אותי.

1951 שנים לחורבן אללי לי
Reply to  יחזקאל
4 חודשים לפני

יחזקאל אתה בחור טוב

אודל יעקב
Reply to  יחזקאל
4 חודשים לפני

יפה שאמרתה ככה כדי שנבין את מלותיך

ישראל זכריש
4 חודשים לפני

הרבנים ההלוואה שביזו את הרב ברלנד הם לא רבנים בוודאי לא בשבילי אף אחד לא זקוק להם הוועדה הזו קמה שלא יהיה סגר על בני ברק להראות כאילו עושים משהו
יש הרבה חולים בעיר ו שיעשו הרבנים שלום בין כולם אבל כולם ואז תבא הגאולה רוצים וועדת השלום האמיתית

יענקי
4 חודשים לפני

מי שחולה ולא נבדק איך ידעו את מי לבודד? ככה עוזרים לוירוס לחגוג

אפרת
4 חודשים לפני

איך יש מגיבים שמדברים נגד רבנים??
אני לא מאמינה שכותבים דברים כאלו.
תתעוררו. אנו בימי החורבן.

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: