אוהלי צדיקים

לימודים חודשיים, ימי עיון בתתי"ם, כנסים לנשים

היערכות חסרת תקדים בחסידות ויז'ניץ לקראת האירוע הענק "יובל העשור" בבנייני האומה ערב כ' אדר ב' לזכרו של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" זצוק"ל.
לראשונה מאז מונה לרבנות הקהילה באלעד, יצא הגה"צ אבדק"ק אלעד שליט"א למסע הקודש בעיר הבירה לונדון, לחיזוק קהילות אנ"ש דחסידי ויז'ניץ, ולמגבית המרכזי למען השלמת המבצר הענק 'בית ויז'ניץ' במרכז העיר אלעד ההולך ונבנה לשם ולתפארת.
השם ר' ישעיה ב"ר משה הפך כבר מזמן לשם שכמעט כל יהודי חרדי מכיר, אבל לא רבים יודעים, מה מניע אלפי יהודים מידי שנה, לעזוב את ביתם בתחילת חודש אייר ולצאת לעיירה קטנה בהונגריה בשם 'בודרוג-קרעסטיר'. (מקודם)
דריכות והתרגשות עזה בקרב היהדות החרדית בעולם כולו בכלל וב"קופת העיר" בפרט, עת תחול השעה התשיעית שביום התשיעי אשר בחודש התשיעי, ולעשות את מירב המאמצים האפשריים לנצל את עת הרצון הנדירה בשעה התשיעית, כאשר מתקיימת הערכות יוצאת דופן להגיע לכל גדולי הדור ולכל המקומות הקדושים
פניה מיוחדת מאגודת הרבנים בארה"ב ובקנדה, לסיוע מראב"ד מרוקו הגר"י פינטו, לכניסת משגיחים הכשרות ולשינוע האתרוגים המרוקאים המפורסמים • השבוע יצאו המשלוחים הראשונים מאגאדיר לירושלים, בורו פארק ופאריז