בחצרות רבנים

לרגל היארציט

במשך עשרות שנים היה הקשר בין פוסקי הדור מרנן הגר"ש וואזנר זצ"ל והגר"ע יוסף זצ"ל בעיקר במכתבים ובספרים, בסוף ימיהם הגיע הגר"ש וואזנר שהיום הוא יום ההילולא שלו לנחם את מרן זצ"ל בביתו ושם נראתה החביבות העצומה, מרן ביקש "תעתיר עלי נפלתי ויש לי כאבים עזים בגב"

שבת הגדול

במעמד המרכזי של השבת הייתה דרשת שבת הגדול בצהרי היום מפי הגר"ב שמואלי שמסר את הלכות ליל הסדר והמחיש באופן מעשי  את כל מהלך ליל הסדר עם כל ההנהגות שראה אצל רבותיו המקובלים הגר"מ שרעבי והגר"י כדורי וכן חכמי ישיבת פורת יוסף

גלריה

גלרייה משמחת פדיון הבן לנכד האדמו"ר מתולדות משה בן לבנו הרב ישראל חתן הגאון רבי אהרן רייך דיין בבני ברק. השמחה נערכה באולמי בוהוש בבני ברק בקהילת קהל רב וחסידים כשהכהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא בני ברק • צילום: איציק ו.

סוער בציונות הדתית

הרב אליקים לבנון, הרב חיים גנץ והרב נתנאל יוסיפון הגיעו לישיבת בין הזמנים של פורום "תורתם אומנותן" מול ביתו של ח"כ ניר אורבך: "ניר, אנחנו קוראים לך - חזור בתשובה; אתה שותף לפגיעה בתורה ובכבוד התורה". מחר תתקיים הישיבה מול ביתה של חה"כ סילמן