מבזק

פרויקטור הקורונה הנכנס יגיע מחר לביקור מקצועי ראשון בעיריית ירושלים