מבזק

הממשלה הודיעה כי היא מתכוונת לקדם הכשרת מאחזים לפני חילופי השלטון בארה"ב