מבזק

שר ההגנה האמריקאי יבקר בימים הקרובים במזרח התיכון