מבזק

כביש 70: אוטובוס עלה באשו ליד מחלף סומך- לאחר סריקות לא אותרו נפגעים