מבזק

ימינה: שוב הליכוד עוסק בהפצת שנאה בעם ובאינטרסים אישיים