מבזק

מחלקה בלהב 433 תוסב לטיפול בתופעת סחיטת דמי חסות