מבזק

משרד הבריאות חתם עם חברת מודרנה על הסכם להכפלת כמות החיסונים