מבזק

במשרד הבריאות בוחנים: חובת הבידוד במלונית לבאים גם מדרום אמריקה