מבזק

‏ועדת תיעדוף החיסונים אישרה להתחיל לחסן גם 6,080 תלמידי חינוך מיוחד בגילי 21-18