מבזק

משרד הבריאות: שבעה מקרים של מוטציית קורונה מקליפורניה התגלו בישראל