מבזק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ירידה של 4.3% ברכישות באשראי