מבזק

המפקח על הבנקים אסר על חלוקת דיווידנד במזומן עד ספטמבר