מבזק

קצין הכנסת החליט: נפתלי בנט ילווה החל מהיום באבטחה צמודה